Community workers! Wolontariat
autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
Community workers informują i wspierają ludzi, którzy potrzebują pomocy. Robią to poprzez łączenie ich z odpowiednimi służbami, instytucjami i grupami. Community workers w Stowarzyszeniu Homo Faber będą nawiązywać trwały kontakt oraz aktywnie wspierać osoby ze środowisk migranckich mieszkające w Lublinie. Chcą dotrzeć do migrantów/-ek w naszym mieście i poznać ich sytuacje, problemy oraz wyzwania, z którymi się mierzą.

POSZUKUJEMY:

- wolontariuszy-migrantów/-ek gotowych zaangażować się w community work w Lublinie.

OCZEKUJEMY:

- bardzo dobrej znajomości angielskiego i/lub innego języka obcego,

- łatwości w nawiązywaniu kontaktów,

- zaangażowania w życie społeczne i kulturalne Lublina,

- podstawowej znajomości tematyki praw człowieka,

OFERUJEMY:

- niezbędne szkolenia,

- długofalową współpracę.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a prosimy o kontakt:

źródło: Stwarzyszenie Homo Faber
data publikacji: 2016-01-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!