Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (5 grudnia)
autor(ka): AK, lublin.ngo.pl
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony corocznie 5 grudnia ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Prezentujemy życzenia Prezydenta Krzysztofa Żuka.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony corocznie 5 grudnia ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jest to niezwykły dzień, w którym warto przypomnieć i docenić osoby bezinteresownie pomagające innym. Życzę wszystkim pracującym społecznie wytrwałości w wykonywaniu swoich obowiązków. Jednocześnie dziękuję za zaangażowanie i pracę oraz przekazuję wyrazy uznania za poświęcony trud i czas.

W tym dniu chcę podziękować wszystkim osobom, organizacjom pozarządowym i instytucjom przyjmującym wolontariuszy, organizującym wolontariat jak i tym przygotowującym się dopiero do rozpoczęcia tej szlachetnej drogi. W Lublinie wiele organizacji i instytucji jest zaangażowanych w pracę wolontariacką. Cieszy fakt, że praca społeczna jest tak popularną formą aktywności w naszym mieście. Wolontariusz to nie tylko osoba, która bezpłatnie wykonuje pewne zadania, wolontariusz to człowiek, który bezinteresownie robi coś dla innych ludzi, dzięki czemu daje wspiarcie i siłę potrzebującym. Jestem przekonany, że pomoc ta jest bezcenna.

Wyrazy podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w pomoc na rzecz innych. Zachęcam mieszkańców Lublina, którzy nie mieli jeszcze okazji pracować społecznie, do podjęcia trudu i poznania działań wolontariuszy. Życzę Państwu dużo uśmiechu i życzliwości, które będą najlepszą zapłatą wykonanej pracy.

Z wyrazami szacunku,

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

źródło: Lublin.eu
data publikacji: 2015-12-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!