Wrocław. Bezpłatny warsztat „Dobry Wolontariat – standardy współpracy z wolontariuszami”
autor(ka): Radosław Bednarski (RCWIP) (red. dolnoslaskie.ngo.pl)
Czym są standardy współpracy z wolontariuszami? Jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom? Jak skutecznie współpracować z wolontariuszami? Jakie obowiązki wobec wolontariusza ma organizacja pozarządowa? Kiedy organizacja jest zobowiązana opłacić wolontariuszowi ubezpieczenie? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te oraz inne pytania dot. wolontariatu, przyjdź 3 grudnia na bezpłatny warsztat i dowiedz się, jak skutecznie współpracować z wolontariuszami!

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami oraz zamierzających dopiero rozpocząć taką współpracę na bezpłatny warsztat dot. standardów współpracy z wolontariuszami. Warsztat odbędzie się we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Forum Wolontariatu 2015.

Zakres warsztatu to m.in.:
– standardy współpracy z wolontariuszami,
– Dobry Wolontariat, czyli jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom.
– aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
– metody pozyskiwania wolontariuszy,
– motywowanie wolontariuszy,
– prawa i obowiązki wolontariuszy,
– obowiązki organizacji wobec wolontariusza,

TERMIN: 3 grudnia 2015 (czwartek)
GODZINA: 14.00 – 19.00
MIEJSCE: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, Wrocław

TRENER:
Radosław Bednarski – Doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu, redaktor serwisu regionalnego portalu ngo.pl: http://www.dolnoslaskie.ngo.pl, koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu organizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”. Ekspert w ramach ogólnopolskiego programu „Dobry Wolontariat” w województwie dolnośląskim. Trener antydyskryminacyjny oraz z zakresu wolontariatu.

ZGŁOSZENIA:
Aby wziąć udział w warsztacie należy przesłać zgłoszenie na adres. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę organizacji/instytucji, telefon kontaktowy oraz e-mail. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2015 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenie drogą e-mailową i telefoniczną.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek kawowy podczas zajęć oraz ciepły posiłek przed i po warsztacie. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego dodatkowego wyżywienia. Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu województwa dolnośląskiego.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11
e-mail:

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

źródło: Dolnośląski Festiwal Wolontariatu
data publikacji: 2015-11-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!