Panel dyskusyjny: Wolontariat pracowniczy – obowiązek czy potrzeba samorealizacji?
autor(ka): Mateusz Małyska, red.lublin.ngo
Przedstawiciele Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, IBM Polska Sp. z o.o, Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opowiedzą o tym, co daje pracownikowi możliwość pracy społecznej. Panek odbędzie się 17 listopada 2015 r. w Lublinie.

Dyskusja organizowana jest w ramach Targów Zaangażowania Obywatelskiego. Wydarzenie obejmować będzie dwa bloki tematyczne dotyczące wolontariatu. W pierwszej części skupimy się na pracy społecznej jako sposobie wejścia na rynek pracy. Druga część to wolontariat jako możliwość rozwoju osobistego pracowników. O różnych punktach widzenia takiej pracy opowiedzą przedstawiciele m.in. Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A., Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, IBM Polska Sp. z o.o. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego , w ramach trójsektorowego panelu dyskusyjnego „Wolontariat pracowniczy – obowiązek czy potrzeba samorealizacji?”.

Równolegle swoje propozycje działań społecznych zaprezentują organizacje pozarządowe w różnych obszarach m.in.: seniorów, dzieci i młodzieży, kultury, edukacji, sportu, opieki nad zwierzętami, ekologii. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu, administracji i organizacjach pozarządowych oraz nawiązania ciekawych kontaktów w obszarze społecznej odpowiedzialności.

Targi Zaangażowania Obywatelskiego odbędą się we wtorek 17 listopada br. w godzinach 10.00-13.00 w Sali kinowej Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12. Na panel dyskusyjny zapraszamy o godzinie 11.30. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Aktywności Obywatelskiej oraz Urząd Miasta Lublin.

źródło: www.lublin.eu
data publikacji: 2015-11-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!