Dąbrowa Górnicza. Projekt "Ryzyko pod kontrolą"
autor(ka): Kaja Jagodzińska
Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” z Dąbrowy Górniczej realizuje bezpłatny projekt, którego celem jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży. Działania, w których będą uczestniczyli uczniowie z Dąbrowy Górniczej i z Będzina, ukierunkują na wzmocnienie postaw prospołecznych, przeciwdziałanie uzależnieniom, dyskryminacji, nietolerancji i przemocy oraz promocję wolontariatu. Zadanie będzie realizowane w okresie wrzesień-grudzień 2015.

Projekt „Ryzyko pod kontrolą – Gimnazjalne Grupy Liderów” otrzymał dofinansowanie Województwa Śląskiego w ramach konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

W projekcie udział wezmą uczniowie:
- z Dąbrowy Górniczej
Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie, oraz Gimnazjum nr 10; - z powiatu będzińskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana oraz Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza.

Zadanie będzie realizowane w okresie wrzesień - grudzień 2015.

Projekt adresowany jest do uczniów klas drugich. Jego celem jest przeciwdziałanie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych m.in. picia alkoholu, używania narkotyków i środków psychoaktywnych, stosowania przemocy i aktów wandalizmu.

Jednocześnie Centrum "Dialog" chce nauczyć młodzież radzenia sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi – np. nakłanianiem do spożywania alkoholu, nękaniem w sieci czy konfliktami rówieśniczymi. Zamierza pokazać, jak ważne jest stworzenie pozytywnych relacji w grupie i w jaki sposób można przeciwdziałać dyskryminacji czy wykluczeniu.

Centrum "Dialog" planuje także zapoznanie młodzieży z ofertami lokalnych organizacji pozarządowych i zachęcić do ciekawego spędzania czasu wolnego, aktywności na rzecz społeczności lokalnej, czy też - odkrywania nowych pasji i zainteresowań.

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach z zakresu:

1. Budowania zespołu i zasad prawidłowej komunikacji.
2. Przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści.
3. Kształtowania postawy asertywności i konstruktywnego przeciwdziałania agresji.
4. Promocji wolontariatu i promocji NGO.
5. Mediacji rówieśniczych i szkolnych.

Pierwsze warsztaty już się odbyły – gimnazjaliści dowiedzieli się, na czym polega budowanie zespołu, jakie są zasady prawidłowej komunikacji i w jaki sposób można stworzyć dobre relacje w grupie. Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne.

Zajęcia prowadzone są przez pedagogów, psychologów, mediatorów i trenerów umiejętności społecznych - członków stowarzyszenia Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”.

Zaplanowane są również spotkania warsztatowe z Radami Pedagogicznymi mające na celu przybliżenie charakteru projektu.

Za słodki poczęstunek, który dostarcza uczestnikom energii podziękowania należą się Zakładom Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A. z Raciborza - Stowarzyszenie serdecznie dziękuje za okazane wsparcie!

Wsparcie merytoryczne naszego projektu Centrum "Dialog" otrzymało od Rzecznika Praw Dziecka!

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ckimdialog.eu

organizator: Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog"
adres: 3 Maja 22 lok. 212, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
tel.: 501 470 575, 694 716 093, www: http://www.ckimdialog.pl 
źródło: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości
data publikacji: 2015-10-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!