Gdańsk. Bezpłatne szkolenia dla osób zaangażowanych w rehabilitację starszych osób niepełnosprawnych
autor(ka): Wioleta Pacak
Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach: Metody pracy z podopiecznym agresywnym oraz zagadnienia dotyczące przymusu bezpośredniego: 30 września 2015 r. Trening umiejętności komunikacyjnych. Komunikacja interpersonalna w relacji pracownik-mieszkaniec: 21 października 2015 r.

Metody pracy z podopiecznym agresywnym oraz zagadnienia dotyczące przymusu bezpośredniego (30.09.2015 r.)

Zakres tematyczny:

1. Charakterystyka typowych zachowań agresywnych u naszych podopiecznych.

2. Przyczyny zachowań agresywnych.

3. Metody pracy w przypadku agresji podopiecznego.

4. Procedury zachowań w przypadku agresji podopiecznych.

5. Zagadnienia dotyczące przymusu bezpośredniego (pojęcie i definicje).

6. Zagadnienia prawne i etyczne dotyczące przymusu bezpośredniego.

Trening umiejętności komunikacyjnych. Komunikacja interpersonalna w relacji pracownik-mieszkaniec (21.10.2015r.)

Zakres tematyczny:

1. Definicja procesu komunikacji, rodzaje i zasady poprawnej komunikacji.

2. Identyfikacji swoich mocnych i słabych stron w procesie komunikacji.

3. Poprawa zdolności komunikowania się z mieszkańcami DPS.

4. Identyfikacja barier w komunikacji jako pierwszy krok do ich przełamywania.

5. Metody usprawniające własne zdolności porozumiewania się.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby bezpośrednio zaangażowane (kadra, wolontariusze) w proces rehabilitacji starszych osób niepełnosprawnych zamieszkujących domy pomocy społecznej, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych, uczestniczących w zajęciach organizowanych przez dzienne domy pobytu oraz kluby seniora na terenie miasta Gdańska.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 25.09.2015 r. do godz. 12:00 mailowo (w formie skanu) na adres: , bądź faksem na nr 58 511 35 05.

W procesie rekrutacji pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia, które są podpisane przez uczestnika oraz kierownika/dyrektora instytucji, który tym samym wyraża zgodę na udział swojego pracownika w szkoleniu.

Projekt jest współfinansowany z przekazanych przez Miasto Gdańsk środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.

ZAPRASZAMY!

miejsce: Fromborska 24, 80-389 Gdańsk, woj. Pomorskie
organizator: Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
adres: Fromborska 24, 80-389 Gdańsk, woj. Pomorskie
tel.: 58 511 35 04, e-mail: centrumjp2@caritas.pl
www: http://gdansk.caritas.pl/ 
źródło: Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II
data publikacji: 2015-09-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!