DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Oferta dla absolwentów i zmiany w systemie wsparcia bezrobotnych

Rezultaty programu ‘Pierwsza Praca’ – 515 tysięcy absolwentów objętych różnymi formami aktywizacji zawodowej – prezentowane były 5 grudnia 2003 na konferencji prasowej z udziałem podsekretarza stanu Marka Szczepańskiego. Minister zakomunikował również, że projekt ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych powinien trafić na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów.

Wiadomość archiwalna

A A A

Program 'Pierwsza Praca' realizowany jest od połowy 2002. Jak tłumaczył Marek Szczepański, najważniejszym celem programu było ułatwienie absolwentom zdobycia odpowiedniego doświadczenia. Rynek pracy nastawiony jest na ludzi młodych – jednocześnie wymaga, aby były to osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Te dwa oczekiwania trudno jest pogodzić. ‘Pierwsza Praca' miała pomóc w rozpoczęciu kariery zawodowej oferując m.in. staże, ułatwienia dla podejmujących działalność gospodarczą, szkolenia. W pierwszym roku realizacji pomagano tylko osobom kończącym szkoły. Okazało się jednak, że wysokie bezrobocie dotyka całej populacji ludzi młodych, a wielu z nich nie spełniając kryteriów wymaganych od absolwenta, traci możliwość skorzystania ze wsparcia. W 2003 roku program skierowany został więc do szerszej grupy bezrobotnych: 18 – 24-latków. Korzystając z doświadczeń "Pierwszej Pracy", również w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zrezygnowano z definicji absolwenta na rzecz wyróżnienia kategorii osób bezrobotnych do 24. roku życia.

Ministerstwo przedstawiło dane ilustrujące, w jaki sposób realizowano założenia programu. Spośród różnych form aktywizacji największą popularnością cieszą się staże absolwenckie oraz refundacja zatrudnienia. Co dziesiąty adresat pomocy wziął również udział w szkoleniach. 42% osób korzystających ze staży znalazło później zatrudnienie. Całkowitym niepowodzeniem programu okazały się te formy pomocy, które polegały na ułatwieniach dla rozpoczynających działalność gospodarczą; m.in. pożyczki.

Nowymi elementami, które pojawiły się w programie w połowie 2003 roku są:
Szkolne Ośrodki Kariery: – 153 miejsca w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w małych miejscowościach, gdzie młodzież zdobywa wiedzę o ścieżkach edukacyjnych i regułach rynku pracy.
Mobilne Centra Informacji Zawodowej : 3 - 4-osobowe zespoły wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne i biblioteki, docierające z informacją do małych gmin z terenów wiejskich. Zespoły będą przemieszczać się mikrobusami. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Ochotnicze Hufce Pracy.
Kioski multimedialne – zostaną zainstalowane w każdym urzędzie pracy. Planuje się uruchomienie wszystkich infokiosków 15 kwietnia 2004. Urządzenia prezentować będą ofertę rynku pracy oraz podstawowe informacje przydatne dla każdego bezrobotnego.


Więcej:
'Działania MGPiPS na rzecz aktywizacji zawodowej'

++++++

Poważne zmiany, które związane są z dwoma projektami: 1) projektem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz 2) projektem ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, nie zaskoczą nas 1 stycznia 2004. Mimo wcześniejszych zamierzeń – pierwotnie przewidywano wejście w życie regulacji od początku 2004 roku – dziś już wiadomo, że nie uda się sfinalizować prac nad nowelizacjami wcześniej niż w drugim kwartale.

Marek Szczepański zapowiedział, że po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane będą oba projekty, zorganizowana zostanie specjalna konferencja prasowa; najprawdopodobniej w czwartek, 11 grudnia 2003 r.

+++

O promocji zatrudnienia pisaliśmy w wiadomości: 'Rząd akceptuje promocję zatrudnienia'

O świadczeniach przedemerytalnych pisaliśmy w wiadomości: 'Do zmiany kolejne świadczenie'

miejsce: Warszawa
data wydarzenia: 2003-12-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.