DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Szansa na zmniejszenie bezrobocia

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS informuje, że został przedłuzony termin składania formularzy zgłoszeniowych do projektu 'Łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia przez (samo)kształtowanie własnej aktywności i podmiotowości społecznej'. Wnioski mozna jeszcze składać do 25 sierpnia 2003.

Wiadomość archiwalna

A A A

2003-07-30, 12.08
Celem Projektu 'Łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia przez (samo)kształtowanie własnej aktywności i podmiotowości społecznej' jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy metodą grup samopomocowych, wśród liderów instytucji publicznych i pozarządowych zajmujących się problematyką bezrobocia w Łodzi.

W ramach projektu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności związane z tworzeniem grupy samopomocowej i mobilizowaniem osób potrzebujących do pracy na rzecz rozwiązania problemu.

Uczestnicy wezmą udział w pięciu dwudniowych szkoleniach, dzięki którym zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do wsparcia bezrobotnych, głównie przez zaangażowanie ich w grupy samopomocowe i aktywność obywatelską (np. pracę wolontarystyczną). Szkolenia będą trwać po 16 godzin (łącznie 80 godzin szkoleniowych) i obejmować następujące tematy:
 • Od czego zacząć, czyli ja jako animator grupy samopomocowej, charakterystyka problemu w moim środowisku, diagnozowanie zasobów.
 • Kogo zaangażować do samopomocy: jak stworzyć grupę samopomocową, jak ją przekształcić w grupę obywatelską
 • Wolontariat jako sposób na aktywność: dlaczego warto być wolontariuszem, jak pracować z wolontariuszami
 • Jak zgromadzić zasoby do kontynuacji działań, jak napisać projekt na działanie grupy, jak pozyskiwać środki
 • Jak ocenić efektywność naszej pracy, nowoczesne techniki ewaluacji
  Cykl szkoleniowy będzie trwał od września do grudnia. Spotkania będą odbywać sie w następujacych terminach:
  Szkolenie I 18-19.O9.2003
  Szkolenie II 02-03.10.2003
  Szkolenie III 23-24.10.2003
  Szkolenie IV 20-21.11.2003
  Szkolenie V 04-05.2003

  W czasie trwania projektu uczestnicy będą wykonywać zadania domowe po każdym szkoleniu. Pozwoli to na wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności od razu. Uczestnicy w wykonanie zadań mogą angażować zespół swoich instytucji i organizacji.
  Przykłady prac domowych:
 • Stworzenie mapy problemów i potrzeb środowiska lokalnego, np. osiedla
 • Stworzenie ewidencji zasobów – ewidencje będą obejmowały instytucje zajmujące się problematyka bezrobocia
 • zainicjowanie grupy samopomocowej
 • stworzenie indywidualnego planu pracy wolontarystycznej
 • zorganizowanie imprezy dla osób bezrobotnych, np. andrzejki, wigilia…

  Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, biur karier, ośrodków pomocy społecznej i wszystkich tych instytucji, które pracują z bezrobotnymi lub w planach maja projekty tego typu. W projekcie mogą wziąć udział 2 osoby z jednej instytucji (pracownicy, wolontariusze…).

  Projekt dofinansowany jest z środków Urzędu Miasta Łodzi.
  Koszt całego cyklu szkoleń wynosi 100 zł.

  Informacji o projekcie udzielają koordynatorki projektu -
  Jolanta Woźnicka telefon: 0 42 632 22 50, E-Mail:
  i Justyna Druch Tel: 0 42 632 22 18, E-Mail


  Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać formularz zgłoszeniowy do 25 sierpnia 2003 faksem, pocztą lub mailem.

  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"
  Pl. Wolności 2, 91-415 Łódź
  tel./fax.(42) 632 22 18


miejsce: Łódź
data wydarzenia: od 2003-07-30 do 2003-08-27
organizator: Centrum OPUS
adres: Plac Wolności 2 Łódź, 91-415 ,
tel.: +48 42 632 22 50, faks: +48 42 632 22 18
e-mail: jdruch@opus.org.pl
www: www.opus.org.pl 
źródło: Centrum OPUS
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.