DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Pożyczki dla absolwentów

40 tys. zł pożyczki będzie mógł otrzymać absolwent podejmujący działalność gospodarczą lub pracodawca, który zatrudni absolwenta.

Wiadomość archiwalna

A A A

Jest to jeden z etapów rządowego programu "Pierwsza Praca". Pożyczki udzielane będą od października na okres 36 miesięcy. Oprocentowanie wyniesie 7,5%. Pożyczek udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego - zainteresowani powinni zgłaszać się od 20 sierpnia do oddziałów BGK, Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego, "Bud-Bank" S.A. i innych placówek, które podpiszą umowę z BGK. Szczegółowych informacji należy szukać w powiatowych urzędach pracy.

Jednocześnie Ministerstwo Pracy komunikuje, że zaakceptowało już wszystkie propozycje przedłożone przez marszałków województw dotyczące przyznania powiatowym urzędom pracy dodatkowych środków na realizację "Pierwszej Pracy". 51 mln. zł - 1/3 planowanej kwoty z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową absolwentów -ma być przekazane jeszcze w lipcu.

Urzędy pracy refundować będą:
- składki na ubezpieczenie rentowe i powypadkowe pracodawcom, którzy od 1 stycznia 2002 r. zatrudnili absolwenta zamieszkałego w rejonie zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
- składki na ubezpieczenie społeczne absolwentom podejmującym działalnośc gospodarczą na własny rachunek.
data wydarzenia: 2002-07-29
źródło: Gazeta Prawna, www.mpips.gov.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.