DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Starszy brat, starsza siostra

Fundacja im. S. Batorego przyznaje dotacje na program Starszy brat, starsza siostra organizacjom zainteresowanym upowszechnianiem tego typu działalności.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Katarzyna Bartosik

2002-07-25, 17.39

Służba "Starszy Brat - Starsza Siostra" jest świadczona dla dzieci w Stanach Zjednoczonych od prawie 100 lat. Zapoczątkowana została około roku 1904, dzięki wysiłkom pojedynczych ludzi, którym nieobojętne było dobro dzieci z rodzin ze złą sytuacją społeczną.
W Polsce już 55 organizacji realizuje program pomocy dzieciom z rodzin zaniedbanych śmielej spojrzeć w przyszłość.

Funkcję starszego brata lub siostry pełnią wolontariusze, którzy starają się, aby dziecko pozostające pod ich opieką ciekawie spędzało wolny czas. Pomagają swojemu podopiecznemu w nauce i są dla niego oparciem w trudnych chwilach.

Fundacja im. S. Batorego przyznaje dotacje na program "Starszy brat, starsza siostra" organizacjom zainteresowanym upowszechnianiem tego typu działalności.

Procedura przystąpienia do programu

Organizacje chcące wziąć udział w programie powinny napisać list intencyjny, w którym zadeklarują one chęć przystąpienia do projektu i który będzie zawierał:
- opis grupy dzieci którą organizacja się dotychczas zajmuje i opis grupy dzieci które mogłaby się znaleźć w Programie Starszy Brat/Starsza Siostra
- opis doświadczenia organizacji w pracy z wolontariuszami / ilu wolontariuszy ma teraz organizacja, jak ich szkoli, opis grupy przyszłych wolontariuszy / wiek, gdzie będą poszukiwani/
- informacje o dotychczasowych działaniach organizacji, w tym informacja o podstawach finansowych organizacji.

Jeśli propozycja zostanie zaakceptowane, jedna osoba z organizacji (opiekun programu) aplikującej do udziału w programie zostanie zaproszona na szkolenia, które odbywają się dwa razy w roku: wiosną i jesienią.
Po zakończeniu szkolenia organizacja musi napisać projekt realizacji Programu Starszy Brat/ Starsza Siostra, zgodnie z wymaganiami ogólnymi Fundacji Batorego zawartymi w "Informatorze". Projekty te zostaną ocenione przez zarząd funadcji.

Na czym polega udział w programie?
Udział w programie zaczyna się od wywiadu wstępnego z każdym dzieckiem i wolontariuszem, potem następuje utworzenie związku, nadzór nad nim i wreszcie jego rozwiązanie.
Praca ta jest wykonywana przez osobę, która jest przeszkolona profesjonalnie do oceniania potrzeb dziecka. Jej zadaniem jest wspieranie wolontariusza i kontrolowanie związku.

Więcej informacji na stronie interentowej Fundacji pod adresem: http://www.batory.org.pl/brat-siostra.
miejsce: Warszawa
data wydarzenia: 2002-07-26
organizator: Fundacja im. Stefana Batorego
adres: ul. Sapieżyńska 10a Warszawa, 00-215 ,
tel.: (0-22) 536 02 00 , faks: (0-22) 536 02 20
e-mail: batory@batory.org.pl
www: www.batory.org.pl 
źródło: www.batory.org.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


Starszy, Wielki Brat... - 2004-03-07, 01:48
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.