DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Trwają prace nad Ustawą

Na wtorkowym (14 maja 2002) posiedzeniu Rady Ministrów rząd przyjął projekt ustawy - Przepisy wprowadzające do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): redakcja ngo.pl

2002-05-15, 12.41
Przyjęty projekt stanowi rozwinięcie i wypełnienie zapisów zawartych w projekcie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętym przez Radę Ministrów i skierowanym do prac parlamentarnych w lutym 2002r.

Projekt ustawy wprowadza zmiany w obowiązujących przepisach, dotyczących m.in.: organizacji pozarządowych - w ustawach: Prawo o stowarzyszeniach oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym, podstaw prawnych wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - w ustawach: o systemie oświaty, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o gospodarce komunalnej, o gospodarce nieruchomościami, wykonywania misji organizacji "non profit" - w ustawach: o radiofonii i telewizji oraz o zbiórkach publicznych, kwestii nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego - zmiana ustawy o działach administracji rządowej, finansowych ram prowadzenia działalności m.in. przez organizacje pożytku publicznego - w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, o podatku od czynności cywilnoprawnych, wolontariatu, w szczególności przez zmianę ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zdaniem rządu przewidywane zwiększenie rozmiarów działalności organizacji pozarządowych w sferze wykonywania zadań publicznych, związane z wykorzystaniem wolontariatu oraz z udziałem środków finansowych nie pochodzących z budżetu państwa, może zrównoważyć koszty, jakie pociągnie za sobą wprowadzenie w życie projektowanej ustawy. Organizacje obywatelskie bowiem często wytwarzają dobra i świadczą usługi efektywniej, niż mogą to zrobić organy administracji państwowej.

Komentarz środowiska NGOs na temat przyjętego projektu ukaże się w najbliższym czasie.

źródło: Inf. własna
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.