DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Solidarni z biednymi

29 maja przy budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli odsłonięta została tablica, nawołująca do walki z biedą i wykluczeniem społecznym.

Wiadomość archiwalna

A A A

2002-06-11, 14.40

Tam, gdzie mężczyźni i kobiety są skazani żyć w biedzie, prawa człowieka są naruszane. Łączyć się w ich obronie jest zadaniem świętym.
Ksiądz Joseph Wresinski (1917-88)

Ten apel księdza Josepha Wresinskiego został kilkakrotnie powtórzony przez mówców podczas ceremonii odsłonięcia tablicy.

Radca Brukseli Henri Simons, który wraz z ATD - Czwarty Świat przez siedem lat starał się o wmurowanie tablicy, uznał dzielnicę mieszczącą instytucje europejskie za idealne miejsce do przypominania, że ważniejszy od pieniądza jest człowiek.

W barwnej i wielojęzycznej ceremonii uczestniczyło kilkaset osób - dzieci, urzędników instytucji europejskich wraz z Komisarzem ds. Pracy i Spraw Socjalnych Anną Diamentopoulo, mieszkańców slumsów brukselskich, deputowanych Parlamentu Europejskiego wraz z jego przewodniczącym Patem Coxem, przedstawicieli władz Belgii i Brukseli.

Pierwsza tablica z tekstem apelu księdza Josepha Wresinskiego została odsłonięta w 1987 roku niedaleko Wieży Eiffla w Paryżu w obecności stu tysięcy osób. Od tego czasu podobne tablice, których celem jest przypominanie o ludziach biednych na świecie i we własnym sąsiedztwie, zostały odsłonięte w wielu miastach na wszystkich kontynentach.

Tablica przy Parlamencie Europejskim w Brukseli jest osiemnastą z kolei i zawiera następujący napis:

17 października 1987r., w Paryżu, zebrali się obrońcy praw człowieka i obywatelskich ze wszystkich krajów. Złożyli hołd ofiarom głodu, ignorancji i przemocy. Potwierdzili swe przekonanie, że bieda nie jest czymś, czemu nie można zaradzić. Poświadczyli swą solidarność z tymi, którzy walczą na całym świecie, aby ją zniszczyć.
‘Tam, gdzie mężczyźni i kobiety są skazani żyć w biedzie, prawa człowieka są naruszane. Łączyć się w ich obronie jest zadaniem świętym.’ Ksiądz Joseph Wresinski.
29 maja 2002r., w Brukseli, obywatele z całej Europy zebrali się, aby wspólnie się zaangażować w realizację tego apelu.


Międzynarodowy Ruch ATD - Czwarty Świat został założony w 1957 roku w slumsach pod Paryżem przez księdza Josepha Wresinskiego, który sam pochodził z bardzo biednej rodziny. ATD - Czwarty Świat pracuje wśród osób najbiedniejszych w osiedlach i slumsach, prowadzi badania nad biedą przy udziale osób wykluczonych, oraz prowadzi kampanie uświadamiające opinię publiczną na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Programy ATD - Czwarty Świat są opracowywane wraz z osobami biednymi, a odpowiedzialność za rozwój ruchu spoczywa na wolontariuszach. Nacisk jest kładziony na pomoc rodzinie oraz na edukację i szkolenia.

Nazwa ruchu składa się ze skrótu ATD (po francusku: pomoc we wszelkiej rozpaczy) oraz określenia czwarty świat, nawiązującego zarówno do trzeciego świata, jak i do stanu czwartego, zgromadzenia najbiedniejszych, zwołanego podczas rewolucji francuskiej.

ATD - Czwarty Świat jest uznany przez szereg międzynarodowych instytucji, takich jak ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy, UNICEF, Rada Europy, oraz Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny. ATD - Czwarty Świat przygotowuje się do rozpoczęcia działalności w Polsce.

Na pamiątkę wmurowania pierwszej tablicy 17 października każdego roku odbywa się wiele akcji publicznych. Dzień ten został ogłoszony w 1992 roku przez ONZ Międzynarodowym Dniem Sprzeciwu wobec Biedy.

Więcej o ATD-Czwarty Świat na stronach www.17oct.org, www.atd-quartmonde.org.
miejsce: Bruksela
data wydarzenia: 2002-06-04
źródło: Przedstawicielstwo Polskich NGOs w Brukseli
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.