DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Fundacja zleci organizację szkoleń

Fundacja Mielnica z Konina zleci zorganizowanie różnego rodzaju szkoleń dla współpracującej z nią grupy ponad 100 wolontariuszy. Oferty można składać do 20 lipca.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Oksana Tsyurpita

2002-06-27, 09.28
Centrum Wolontariatu Fundacji Mielnica z Konina działające od stycznia 2001 r. skupia w swych kręgach ponad 100 wolontariuszy - uczniów, absolwentów szkół oraz osób aktywnych zawodowo, którzy w ramach wolnego czasu, nieodpłatnie niosą pomoc podopiecznym Fundacji Mielnica - osobom niepełnosprawnym i potrzebującym, zdobywając jednocześnie nowe doświadczenia i umiejętności w kontaktach z niepełnosprawnymi. Wolontariusze pragną także nauczyć się obsługi komputera, posiąść umiejętność rozmowy ze sponsorem, pracy w zespole i pisania wniosków.

Fundacja Mielnica, chcąc wzbogacić swych wolontariuszy w nową wiedzę i doświadczenia, szuka ofert szkoleń lub kursów, które przygotują młodych wolontariuszy do pracy społecznej, samodzielnej realizacji projektów, dadzą szansę na wymianę doświadczeń i przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnej, ,,aby młodym chciało się chcieć”.

Fundacja czeka na propozycje i pomysły, które wzbogacą jej wolontariuszy. Fundacja dysponuje salą wykładową, rzutnikiem do folii z ekranem, tablicami magnetycznymi i flipchartami. Może również zapewnić nocleg i wyżywienie dla wykładowców.
Oferty wraz z dokładnym cennikiem można przesyłać do 20 lipca br.

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z kontakt z Oksaną Tsyurpita, Koordynatorem Centrum Wolontariatu Fundacji Mielnica, .


Fundacja Mielnica powstała dnia 16 sierpnia 1989 roku z inicjatywy Doktora Piotra Janaszka (zm. 6 grudnia 1998). Została utworzona w oparciu o doświadczenia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (TWK), które od 1978 roku prowadzi w Koninie aktywną działalność na rzecz dzieci i młodzieży z ciężkim kalectwem. Fundacja jest organizacją pozarządową.

Celem Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz propagowania idei rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych, promocja i realizacja różnych form kompleksowej rehabilitacji (społecznej, zawodowej i medycznej).

Fundacja Mielnica stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość kształcenia, rozwijania własnych zainteresowań, rehabilitacji, wypoczynku, sportu, uzyskania pracy i radzenia sobie w codziennych sytuacjach. Podejmuje też różne działania, których celem jest kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie.
data wydarzenia: 2002-06-26
organizator: Fundacja Mielnica
adres: ul. Szpitalna 43 Konin, 62-504 ,
tel.: (63) 244 31 71, faks: (63) 244 22 55
e-mail: fundacja@mielnica.org.pl
www: www.mielnica.org.pl 
źródło: Fundacja Mielnica
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.