DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

ABC Ustawy: Wolontariusze

Projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza do systemu polskiego prawa definicję wolontariusza.

Wiadomość archiwalna

A A A

Zgodnie z projektem wolontariuszem jest osoba, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i nie pobiera wynagrodzenia.

Wiek wolontariusza nie jest ograniczony w żaden sposób. Tutaj będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W prowadzonych przez organizacje pożytku publicznego zbiórkach publicznych będą mogli uczestniczyć również niepełnoletni, lecz pod nadzorem osób upoważnionych przez organizację pożytku publicznego.

Wolontariuszy będą mogły angażować organizacje pozarządowe, jednostki Kościelne, które prowadzą działalność statutową mieszczącą się w katalogu działalności pożytku publicznego (m.in. pomoc społeczna, edukacja, nauka), administracja publiczna (m.in. szpitale, domy pomocy społecznej), jak również instytucje podległe lub nadzorowane przez organy władzy publicznej (np. muzea), z wyłączeniem prowadzonej, przez te jednostki, działalności gospodarczej. Wolontariuszy nie będą mogły angażować przedsiębiorcy.

Ochotnicy będą wykonywać świadczenia zgodnie z porozumieniem pomiędzy organizacją angażującą a wolontariuszem. Po zakończeniu współpracy wolontariusz będzie mógł uzyskać zaświadczenie, potwierdzające fakt wykonywania świadczeń i ich zakres.

Organizacja pozarządowa, która zaangażuje wolontariusza będzie miała obowiązek zapewnić wolontariuszom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ponadto, pokrywać koszty podróży służbowych i inne niezbędne koszty. Wolontariusz będzie mógł się zrzec pobierania wyżej wymienionych zwrotów kosztów i diet. Organizacja pozarządowa będzie mogła zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie ma ubezpieczenia z innego tytułu (np. stosunek pracy). Nie będzie jednak miała takiego obowiązku. Organizacja będzie miała obowiązek ubezpieczenia wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Projekt zakłada, że wartość świadczeń wolontariuszy nie będzie darowizną, ani pod względem podatkowym, ani w świetle prawa cywilnego, na rzecz organizacji.
Projekt zakłada, iż polskie organizacje pozarządowe będą mogły angażować wolontariuszy - cudzoziemców, i nie będzie to utrudnione koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę, jak jest obecnie.

Od redakcji:
Na tym kończymy cykl artykułów, w których chcieliśmy zapoznać Państwa z podstawowymi zapisami zawartymi w projekcie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stale aktualizowany serwis informacyjny na temat Ustawy znajdziecie Państwo pod adresem www.ustawa.ngo.pl. Zachęcamy do regularnego jego odwiedzania.
źródło: Stowarzyszenie na rzecz FIP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.