DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wolontariat Socjalny – Budowanie mostów w Europie

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa 'Borussia' poszukuje młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat zainteresowanych odbyciem rocznego wolontariatu socjalnego za granicą w Niemczech lub w Rosji.

Wiadomość archiwalna

A A A

2002-02-01, 10.22
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” poszukuje młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat zainteresowanych odbyciem rocznego wolontariatu socjalnego za granicą w Niemczech lub w Rosji w ramach europejskiego projektu wymiany wolontariuszy „Wolontariat Socjalny – Budowanie mostów w Europie”.

Projekt „Wolontariat Socjalny – Budowanie mostów w Europie” umożliwia młodym ludziom odbycie za granicą 12-miesięcznego wolontariatu o charakterze socjalnym. Podczas wolontariatu pracują oni nieodpłatnie w organizacjach pozarządowych, działających na rzecz lokalnych społeczności. Są to:
 • domy dziecka, świetlice dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej patologiami, bezrobotnej
 • ośrodki pomocy socjalnej, szpitale, domy spokojnej starości
 • warsztaty terapii zajęciowej i hostele dla osób niepełnosprawnych, schroniska dla bezdomnych i azylantów
 • organizacje prowadzące działalność edukacyjną dla młodzieży i dorosłych, zajmujące się zawodową i społeczną integracją młodzieży defaworyzowanej
 • partnerstwa miast, ośrodki edukacyjne znajdujące się przy miejscach pamięci, lokalne stacje radiowe, organizacje młodzieżowe.


 • Organizatorzy projektu zapewniają wolontariuszom zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie, udział w seminariach kształceniowych oraz opiekę osobistą i pedagogiczną.

  Wolontariat rozpoczyna się 1 września 2002 r., a kończy 31 sierpnia 2003 r. i jest poprzedzony 6-tygodniowymi obowiązkowymi przygotowaniami. Przygotowania obejmują: wprowadzenie do historii i współczesności krajów Europy Zachodniej lub Wschodniej, intensywny kurs języka, praktykę w organizacjach goszczących.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 1 marca br. na adres stowarzyszenia „Borussia” zgłoszeń zawierających:
 • ręcznie napisany życiorys
 • list motywacyjny opisujący zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia w pracy społecznej, powody, które skłoniły Was do podjęcia decyzji o odbyciu wolontariatu za granicą
 • informację o rodzaju pracy, którą chcielibyście wykonywać
 • referencje organizacji / instytucji lub osób, z którymi do tej pory współpracowaliście
 • informację o znajomości języków obcych
 • zdjęcie paszportowe


 • Przedstawienie na piśmie kompletnego zgłoszenia jest warunkiem niezbędnym dla wstępnego zakwalifikowania się do udziału w projekcie. Kandydaci na wolontariuszy otrzymują zaproszenia do udziału w seminarium informacyjnym, podczas którego przedstawiane są szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie i zasadach odbywania wolontariatu.
data wydarzenia: do 2002-03-01
organizator: Stowarzyszenie #8222;BORUSSIA#8221;
adres: ul. Mickiewicza 4 / 316 Olsztyn, 10-549 ,
tel.: 089 #8211; 523 72 93, faks: 089 #8211; 534 00 26
e-mail: borussia@free.ngo.pl
www: www.free.ngo.pl/borussia 
źródło: Borussia
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.