DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Biskupi o wolontariacie

Od miłosierdzia słów trzeba przejść do miłosierdzia czynów – apelują polscy biskupi w specjalnym liście pasterskim o wolontariacie.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): awo/mp (KAI) ck

2001-10-08, 11.32
Biskupi o wolontariacie: przejdźmy od miłosierdzia słów do miłosierdzia czynów

Warszawa, 04.10 (KAI)
Od miłosierdzia słów trzeba przejść do miłosierdzia czynów – apelują polscy biskupi w specjalnym liście pasterskim o wolontariacie. Został on przyjęty podczas 314. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w Kościele katolickim w niedzielę 7 października. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 3 mln wolontariuszy.

Kościół jest świadom tego – piszą polscy biskupi – że nie wystarczą już doraźne akcje charytatywne, nastawione na minimalizowanie skutków biedy. Ich zdaniem potrzeba “profesjonalnych działań zmierzających do usuwania przyczyn wszelkiego rodzaju ubóstwa”. Takim działaniem – oceniają – może być m.in. wolontariat. Chociaż bywa postrzegany jako szlachetny, choć nie zawsze skuteczny, to w rzeczywistości jest bardziej efektywny od innych instytucji, niosących pomoc potrzebującym. “Pomoc przekazywana na szczeblu rządowym narażona jest na korupcję, a sama obsługa pochłania znaczną część środków przeznaczonych na pomoc. Natomiast dzięki pracy wolontariuszy nawet niewielkie środki mogą być wykorzystane w sposób efektywny” – zauważają hierarchowie.

Biskupi wyrazili też radość, iż w Polsce powstaje coraz więcej grup wolontariatu. Mają oni nadzieję, że “zjawisko to będzie dojrzewało i wzrastało, przy wyraźnym wsparciu prawnym państwa, a podejmowane przez wolontariat działania będą doceniane i popierane także finansowo, podobnie jak krajach o ugruntowanej tradycji demokratycznej”.

W liście pasterskim na Tydzień Miłosierdzia polscy biskupi podkreślają, że wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia innym i nie jest motywowany chęcią znalezienia pracy zarobkowej. Przypominają też, że od początku istnienia w Kościele aktywni byli “wolontariusze o inspiracji ewangelicznej”. Jako ich przykład podają diakonów Kościoła pierwotnego, którzy m.in. zajmowali się organizowaniem posiłków i pomagali potrzebującym. Współczesnych chrześcijan, biskupi zachęcają do tworzenia parafialnych i osiedlowych centrów dla ubogich dzieci i młodzieży, organizowania poradnictwa religijnego, prawnego, psychologicznego i rachunkowości dla biednych, a także organizowania darmowych kursów dokształcania dla bezrobotnych.

Biskupi mają nadzieję, że świadomie przeżywana Msza Święta pobudzi w wierzących ducha wolontariatu i pragnienie bezinteresownej służby. Ich zdaniem, wolontariat chrześcijański jest konieczną formą świadectwa o tym, że Bóg uzdalnia do miłości bliźniego.

Według danych Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, ponad 3 mln Polaków zaangażowało się w wolontariat, co stanowi ok. 8 proc. społeczeństwa. Polscy wolontariusze działają w ramach 40-50 tys. organizacji pozarządowych. Trudno jest o dokładne dane, jeśli chodzi o zaangażowanie wolontariuszy działających przy Kościele, nie są bowiem prowadzone takie statystyki, wiadomo jednak, że np. w Caritas działa ponad 50 tys. wolontariuszy. Specjalne Centra Wolontariatu powstały już w archidiecezji lubelskiej i diecezji radomskiej. Biskup radomski Jan Chrapek w styczniu 2001 roku opublikował ponadto specjalny list pasterski nt. wolontariatu. Dokument ten był pierwszą próbą syntetycznego opracowania nt. problemu wolontariatu w perspektywie Ewangelii. Zawiera on m.in. dekalog chrześcijańskiego wolontariusza.
awo/mp (KAI) ck
źródło: KAI
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.