DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wolontariusz to prawdziwy skarb!

Przypominamy - 16 lipca 2001r. mija termin ubiegania się o dotacje dla organizacji pozarządowych współprcujących z wolontariuszami.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Izabela Rybka

2001-05-25, 11.04
Wolontariusz to prawdziwy skarb - wraz z nim organizacja zyskuje dodatkowe ręce do pracy oraz nowe pomysły i umiejętności. Dzięki wolontariuszom organizacja może stawić czoło nowym wyzwaniom, objąć działalnością większą liczbę osób, urozmaicić lub rozszerzyć ofertę świadczonych usług, podnieść ich jakość, etc.
Fundacja Batorego zamierza wspierać projekty, których celem jest rozwijanie stałej współpracy z wolontariuszami w taki sposób, aby była ona satysfakcjonująca i użyteczna zarówno dla samych wolontariuszy, jak i dla osób i grup społecznych, na rzecz których działa organizacja pozarządowa.

Preferowane będą projekty, które angażują w pracę społeczną absolwentów i osoby bezrobotne oraz projekty, które mogą być inspiracją oraz wzorem dla innych organizacji poszukujących formuły stałej współpracy z wolontariuszami.

Wnioski należy składać w czterech egzemplarzach pod adresem:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
Program Organizacji Pozarządowych
z dopiskiem "Wolontariusz"

Wnioski są przyjmowane do dnia 16 lipca 2001 do godz. 17:00.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu i przygotowania wniosku należy kierować do Programu Organizacji Pozarządowych Fundacji im. Stefana Batorego.
tel. (22) 536 02 42, 536 02 43,
fax (22) 536 02 20
lub e-mail:

Informacja o decyzji komisji rozpatrującej wnioski zostanie przesłana listownie w drugiej połowie września br. Realizacja projektów może rozpocząć się w październiku 2001 roku.SCHEMAT WNIOSKU

I. Informacje o organizacji składającej projekt
1. Nazwa, adres, telefon, fax, e-mail
2. Krótka charakterystyka organizacji (data powstania, cele, struktura, zakres i formy działalności, najważniejsze dokonania)
3. Opis dotychczasowych doświadczeń organizacji w zakresie współpracy z wolontariuszami
4. Wysokość rocznego przychodu i rocznych wydatków oraz źródła finansowania

II. Informacje o projekcie:
1. Nazwa projektu
2. Opis projektu zawierający odpowiedzi na następujące pytania:
 • dlaczego organizacja chce pozyskać wolontariuszy (stałych / "akcyjnych")?
 • jakie zadania stawia przed nimi?
 • czy jest przygotowana do włączenia wolontariuszy w działalność statutową (lub do zwiększenia liczby wolontariuszy uczestniczących w realizacji zadań statutowych)? Jeśli nie, to jakie zmiany planuje wprowadzić w związku z tym?
 • czego oczekuje od wolontariuszy?
 • co może im zaoferować?
 • jak organizacja będzie pozyskiwać potrzebnych jej wolontariuszy?
 • w jaki sposób wolontariusze zostaną przygotowani do wykonywania wyznaczonych im zadań ?
 • jak organizacja będzie kierować ich pracą i nadzorować jej wykonywanie?
 • jak zamierza wspierać i nagradzać wolontariuszy?

 • 3. Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu
  4. Szczegółowy budżet projektu oraz planowane źródła jego finansowania
  5. Rezultaty projektu, czyli korzyści, jakie realizacja projektu przyniesie:
 • osobom lub grupom społecznym, na rzecz których działa organizacja
 • wolontariuszom
 • samej organizacji
  wraz z informacją o tym, w jaki sposób organizacja dokonała oceny rezultatów projektu

 • 6. Kwota, o jaką występuje wnioskodawca i jej przeznaczenie (uwaga!!! FSB nie udziela dotacji na zakup środków trwałych oraz na przeprowadzenie remontów)


  III. Załączniki
  Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące organizacji składającej wniosek:
  1. Aktualny wypis z rejestru oraz statut
  2. Sprawozdanie z działalności za ostatni rok
  3. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok (wraz z bilansem, rachunkiem wyników i informacją dodatkową)
  4. Listę dotacji otrzymanych w ciągu ostatniego roku oraz listę wszystkich dotacji otrzymanych od Fundacji Batorego
data wydarzenia: od 2001-05-25 do 2001-07-16
organizator: Fundacja im. Stefana Batorego
adres: Sapieżyńska 10a Warszawa, 00-215 ,
tel.: 536 02 42, 536 02 43, faks: 536 02 20
e-mail: pop@batory.org.pl
www: www.batory.org.pl/program/pozarzadowy/wolontariusz.html 
źródło: Fundacja im. S. Batorego
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.