DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

'Wokół Norwida. Próba Dialogu' - konkurs literacki dla młodzieży

Do 19 kwietnia 2001 można zgłaszać udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Anna Dadel

2001-03-29, 13.16
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w projekcie – konkursie "Wokół Norwida. Próba dialogu."

Projekt poświęcony jest zagadnieniu obecności Norwida w dziejach kultury polskiej. Głównym jego celem jest popularyzowanie dziedzictwa kulturowego w oparciu o inspiracje twórców literatury dziełem C.K. Norwida. Chcemy rozwijać zainteresowania literackie młodych ludzi i przekonać ich, że kultura „wysoka” nie jest czymś dodanym i obcym w zestawieniu z rzeczywistością, z życiem, lecz stanowi podstawowy i esencjalny jego wymiar.
Proponowana formuła konkursu skłoni młodzież do poszukiwań literackich, muzycznych, teatralnych, krytyczno-literackich i naukowych.

Konkurs obejmuje kategorie:

1. Interpretacja głosowa utworów poświęconych Norwidowi bądź nawiązujących do jego twórczości.
 • Recytacja
 • Małe formy teatralne
 • Poezja śpiewana


 • 2. Referaty i eseje poświęcone obecności Norwida w różnych dziedzinach kultury.
  (Jury oceni nadesłane prace, wyróżnione zostaną przedstawione publicznie podczas konkursu.)

  Niewątpliwą atrakcją spotkania będą pozakonkursowe wystąpienia znawców przedmiotu i krytyków literackich, dra Michała Kuziaka i dra Włodzimierza Szturca.

  REGULAMIN KONKURSU

  1. Konkurs jest imprezą otwartą dla młodzieży szkół średnich i dla dorosłych.

  2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto przygotuje w ramach jednej z czterech niżej wymienionych kategorii swoją prezentację (nie przekraczając limitów czasowych) w oparciu o utwory Cypriana Kamila Norwida i innych autorów, w których twórczości można odnaleźć „ducha” C.K. Norwida.

  3. Prezentacje mogą być wzbogacone pozatekstowymi środkami wspomagającymi interpretację.

  4. Prezentacje oceniane będą przez Jury, które wyłoni laureatów i przyzna nagrody.

  5. Główną nagrodę Jury przyzna za szczególnie twórcze poszukiwania interpretacyjne.

  6. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia według załączonego wzoru do dnia 19 kwietnia 2001 na adres:
  Centrum Wolontariatu
  Al. Sienkiewicza 7/23
  76-200 Słupsk
  lub pocztą elektroniczną na adres:

  7. Koszt pobytu dla uczestników spoza Słupska będzie określony w późniejszym terminie (podany zainteresowanym).

  8. Konkurs odbędzie się w „magicznej przestrzeni” Teatru RONDO w Słupsku przy ulicy Niedziałkowskiego 5 w dniach 27-28 kwietnia 2001 roku.

  KARTA ZGŁOSZENIOWA na konkurs musi zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania, telefon
 • Instytucja patronująca
 • Kategoria
 • Repertuar
 • Czas prezentacji
 • Wymogi techniczne
 • Rezerwacja noclegu
 • Podpis
miejsce: Słupsk
data wydarzenia: od 2001-03-29 do 2001-04-19
organizator: Centrum Wolontariatu w Słupsku
adres: Sienkiewicza 7p.23 Słupsk, 76-200 ,
tel.: (0-59) 840-13-70, e-mail: slupsk@wolontariat.org.pl
www: www.wolontariat.org.pl/slupsk 
źródło: CW
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.