DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs 'Wolontariat – nowe spojrzenie na pracę społeczną'

Konkurs organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w ramach obchodów w Polsce Światowego Roku Wolontariatu.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): FIPress

2001-03-05, 16.51
ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, których przedstawiciele tworzą Komitet Organizacyjny Konkursu.
Organizacjami wspierającymi są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Komunikacji Społecznej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej - CAL.
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Ambasador ONZ w Polsce Pan Marc Destanne de Bernis
Ogłoszenie konkursu nastąpiło 5 grudnia 2000 w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących z wolontariuszami lub wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.
Organizacja – instytucja zgłaszająca wolontariuszy do konkursu wybiera od jednej do trzech spośród prezentowanych kategorii i dokonuje zgłoszenia kandydatów na standaryzowanych formularzach. Każde zgłoszenie powinno zostać opisane na osobnym formularzu.
Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, ale nie osoby prywatne.
Wyjątek stanowi opis literacki ‘Trochę dla innych’ i wspomnienie z pracy wolontarystycznej ‘Ja wolontariusz’ w literackiej części konkursu.

KATEGORIE KONKURSOWE
Nominacje do konkursu zgłaszać można w następujących kategoriach:
 • Wolontariat indywidualny
 • Wolontariat rodzinny
 • Wolontariat grupowy


 • Nominowani wolontariusze swoją działalność prowadzić powinni w następujących obszarach życia społecznego: czas wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia, edukacja, pomoc społeczna i zdrowie.

  Kryteria oceny zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:
 • zaangażowanie,
 • innowacyjność,
 • skuteczność,
 • partnerstwo.


 • LITERACKA CZĘŚĆ KONKURSU
  1. Opis literacki 'TROCHĘ DLA INNYCH'
  Opis dotyczyć powinien inicjatyw i działań podejmowanych przez wolontariuszy, które wywarły istotną zmianę w życiu jednostki lub społeczności lokalnej, zainicjowały podjęcie nowych inicjatyw lub wpłynęły na kształtowanie nowych postaw społecznych
  Opisu dokonują organizacje, instytucje jak również osoby indywidualne, które doznały wsparcia ze strony wolontariuszy.

  2. Wspomnienie literackie 'JA WOLONTARIUSZ'
  W tej kategorii przyznana zostanie nagroda dla wolontariusza, autora wspomnień dotyczących pracy wolontarystycznej, wpływu tej działalności na jego życie, zmiany jaka dokonała się w wolontariuszu pod wpływem tego typu aktywności.

  Oprócz wartości dokumentalnej i artystyczno-literackiej tekstu, jury oceniać nadesłane prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • zaangażowanie,
 • innowacyjność,
 • skuteczność,
 • partnerstwo.


 • ZASADY UCZESTNICZENIA W KONKURSIE
  Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do właściwego ze względu na teren działania Centrum Wolontariatu lub odpowiedniej organizacji współpracującej przy realizacji konkursu na specjalnym formularzu.
  Adresy centrów wolontariatu znajdują się na stronie internetowej www.wolontariat.org.pl

  Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów w poszczególnych kategoriach upływa dnia 15 czerwca 2001.

  JURY KONKURSU
  Laureatów konkursu na szczeblu regionalnym wyłoni Lokalna Kapituła Konkursu. Kapitułę powołuje Organizator.
  Ogólnopolska Kapituła Konkursu spośród laureatów regionalnych wybierze krajowych laureatów konkursu.
  Kapitułę Ogólnopolską powołuje Organizator, a w jej skład wchodzą osoby, których działalność społeczna, postawa lub autorytet upoważnia, zdaniem organizatorów, do zabierania głosu na temat wolontariatu.

  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
  Kapituły lokalne powołane na terenie działania poszczególnych Centrów Wolontariatu, między 15 sierpnia a 15 września 2001 r ocenią nadesłane zgłoszenia i wyłonią laureatów w poszczególnych kategoriach.
  Wyniki konkursów regionalnych zostaną przesłane do Centrum Wolontariatu w Warszawie do 20 września 2001.
  Nagrodzenie laureatów na szczeblu lokalnym odbędzie się w miesiącach wrzesień – październik 2001
  Lokalne Kapituły Konkursu w poszczególnych regionach przyznają nagrody i wyróżnienia w przedstawionych kategoriach oraz wręczą podziękowanie Ambasadora ONZ dla wszystkich zgłoszonych kandydatów.

  Ogólnopolskie, uroczyste zakończenie konkursu nastąpi 7 grudnia 2001r. w Warszawie.

  POZOSTAŁE DZIAŁANIA
  W trakcie trwania obchodów Światowego Roku Wolontariatu odbędzie się szereg spotkań i seminariów dotyczących wolontariatu w Polsce m.in.
 • Prawo a wolontariat w Polsce
 • Wolontariat w sektorze biznesu
 • Zaangażowanie mediów w popularyzację idei pracy wolontarystycznej


 • Efektem tych działań będzie: zdefiniowanie problemów prawnych w kontekście pracy wolontarystycznej, dokonanie analizy obecnej sytuacji prawnej tego zjawiska, ukazanie nowych form i obszarów działalności wolontarystycznej w Polsce oraz popularyzacja wolontariatu z wykorzystaniem mediów.

  Więcej informacji o Konkursie na można uzyskać w warszawskim Centrum Wolontariatu.
organizator: Centrum Wolontariatu w Warszawie
adres: Nowolipie 9/11 Warszawa, 00-150 ,
tel.: (22) 635 27 73, faks: (22) 635 46 02
www: www.wolontariat.org.pl 
źródło: Centrum Wolontariatu
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.