DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wymiana wolontariuszy

Europejskie organizacje społeczne prowadzą wolontariat na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Ochotnicy z Polski mogą uczestniczyć w tym projekcie w ośrodkach w Niemczech i Francji.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): FIPress

2001-01-19, 12.14
Działająca w Olsztynie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, z pomocą Inicjatywy Chrześcijańskiej dla Europy (ICE) z Drezna organizuje projekt wymiany wolontariuszy FSDE (Europejskie Ochotnicze Służby Socjalne). W Polsce jest on realizowany po raz trzeci, w Europie działa już od roku 1988. Skierowany jest do ludzi młodych związanych z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w swoich krajach. Ma on na celu propagowanie działalności na rzecz demokracji, pokoju, pomocy społecznej w Europie i na świecie. Dzięki wymianie nawiązane zostają kontakty i stworzona zostanie sieć współpracujących ze sobą organizacji społecznych.
W FSDE biorą udział organizacje pozarządowe pomagające osobom potrzebującym: dzieciom, osobom niepełnosprawnym, biednym. Skupiają ośrodki pomocy społecznej, instytucje charytatywne.
Podczas rocznego pobytu wolontariusze oprócz pracy mają możliwość poznania kultury i języka kraju.
W tym roku młodzi ludzie z Polski mają możliwość wymiany z ośrodkami w Niemczech i we Francji. Wolontariat rozpoczyna się 1 września 2001 r. Poprzedzony jest 5-tygodniowymi przygotowaniami, podczas których odbywają się seminaria o tematyce politycznej i społecznej współodpowiedzialności, sprawiedliwości społecznej, praw człowieka. Uczestnicy zapoznają się również z historią i obecną sytuacją kraju, do którego są kierowani, a także odbywają kurs języka.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 1 marca 2001, na adres WK „Borussia”. Warunkiem uczestnictwa w programie jest nadesłanie:
 ręcznie napisanego życiorysu wraz ze zdjęciem paszportowym;
 numeru paszportu,
 daty i miejsca urodzenia;
 informacji o stopniu znajomości języka niemieckiego lub francuskiego;
 listu motywacyjnego opisującego: zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia w pracy socjalnej lub kształceniowej, motywy, które skłoniły Was do podjęcia decyzji o odbyciu wolontariatu, rodzaj pracy, którą chcielibyście wykonywać oraz referencje organizacji, z którymi współpracowaliście.
data wydarzenia: do 2001-03-01
organizator: Stowarzyszenie Borussia
adres: ul. Mickiewicza 4 / 316 Olsztyn, 10-549 ,
tel.: 089 - 523 72 93, faks: 089 - 523 72 93
e-mail: borussia@free.ngo.pl
www: free.ngo.pl/borussia 
źródło: Agencja Informacyjna FIPress
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.