DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wolontariusze przyczyniają się do światowego rozwoju - stwierdzono na sympozjum w Genewie

Ponad pięciuset przedstawicieli rządu i organizacji wolontariackich ze 126 krajów spotkało się w dniach 18 - 21 listopada 2001 roku w Genewie na Międzynarodowym Sympozjum Wolontariatu. Zorganizowano je, aby podzielić się doświadczeniami zdobytymi podczas pierwszego Międzynarodowego Roku Wolontariuszy (2001) oraz wskazać sposoby wspierania wolontariatu przez rządy, ONZ oraz społeczeństwo obywatelskie.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Anna Nowakowska

2002-07-18, 14.21
Cześć główną Sympozjum poprzedziły spotkania, na których młodzież, starsi wolontariusze oraz webmasterzy omawiali zadania stojące przed każdą z grup, warunki przyszłej współpracy oraz przygotowywali zagadnienia rozpatrzone w czasie trwania głównej części Sympozjum. Otwarto również wystawę przygotowaną przez Komitety Narodowe. Można było na niej obejrzeć biuletyny z Bangladeszu, znaczki z Bahrajnu, kapelusze z Mongolii, szarfy z Syrii i mnóstwo innych pamiątkowych gadżetów z 74 krajów.

'Myśl i działaj zarówno lokalnie, jak i globalnie'

Przewodnie hasło Sympozjum - myśl i działaj zarówno lokalnie, jak i globalnie - przyświecało mówcom podczas przedstawiania roli wolontariatu w sytuacjach kryzysowych, edukacji, mediach, gospodarce, ochronie środowiska, łagodzeniu ubóstwa, walce z HIV/AIDS, narkomanią oraz marginalizacją. Ponieważ, jak zauważyła Sharon Capeling-Alakija, koordynator programu UNV (United Nations Volunteers), Międzynarodowy Rok Wolontariatu jako pierwszy w historii Narodów Zjednoczonych zdominowany został przez Internet, wiele spotkań poświęcono nowoczesnym technologiom informacyjnym. Według mówców miały one umocnić osiągnięcia poczynione w ciągu ostatniego roku przez Komitety Narodowe. Aby usprawnić działalność komitetów, przedstawiono również plany przekształcenia ich w Centra Wolontariatu lub Narodowe Komisje Wolontariatu, zapewniające stały rozwój infrastruktury organizacyjnej, badań oraz odpowiednie przeszkolenia.

Zwrócono uwagę na konieczność przeprowadzania szerokich konsultacji na temat definiowania i implementacji polityki wolontariatu, uwzględniania kwestii wolontariatu w narodowych strategiach rozwoju, zapewnienia otwartości służby wolontariackiej dla osób o różnym statusie społecznym, wspierania badań nad wolontariatem, ustanowienia sprzyjających struktur prawodawczych i finansowych oraz zachęcania pracowników sektora prywatnego i publicznego do angażowania się w pracę wolontariacką. Książę Felipe des Austuries, jedna z wybitnych postaci firmujących Międzynarodowy Rok Wolontariatu, zwrócił uwagę na wysiłek, jaki włożyła ONZ, aby wprowadzać te założenia w życie.

Wolontariusze umacniają demokrację

Alfredo Sfeir-Younis, przedstawiciel ONZ i WTO, podkreślił rolę wolontariuszy w umacnianiu demokracji. Przedstawił koncepcję Kapitału Wolontariackiego, jako jedynego kapitału, mającego źródło w ludzkiej woli. Przedstawił konieczność stworzenia nowej społecznej struktury, adekwatnej do współczesnych systemów wartości i form instytucji, zapewniającej możliwość zmierzania ku pokojowi, bezpieczeństwu, sprawiedliwości i równości społecznej.
Stale zmieniająca się współczesna sytuacja świata rozpatrywana w kontekście różnorodnych warunków działania także stała się tematem dyskusji. Tragedia wrześniowa wciąż obecna w umysłach ludzi na całym świecie, została ukazana na tle pracy wolontariuszy, którzy odegrali ogromną rolę zarówno w przywróceniu porządku, jak i otrząśnięciu się społeczeństwa z szoku. „Terroryści powiedzieli, że mają następne tysiące «gotowych umrzeć za sprawę». Ale rozglądając się wokoło, wiem, że my mamy tysiące tysięcy ludzi «gotowych żyć» - poświęcić swoje życie dla sprawy, w którą wierzą. Tak jest dużo trudniej, ale daje to zdecydowanie większą moc” - powiedziała Sharon Capeling- Alakija. Jako przedstawicielka Kofi Annana podczas Sympozjum, odczytała również przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ, w którym zwracał się do wolontariuszy: „Dziś potrzebujemy waszego zaangażowania i poświęcenia bardziej niż kiedykolwiek, aby zapewnić wszystkim lepszy i bezpieczniejszy świat”.

Kobiety – wolontariusze działają wyjątkowo efektywnie

Nafis Sadik, doradca Sekretarza Generalnego ONZ, również doceniła pracę wolontariuszy, jako ludzi stwarzających lepszą, bardziej przyjazną człowiekowi rzeczywistość, lecz skupiła się głównie na działalności kobiet. „Kobiety - wolontariusze działają wyjątkowo efektywnie w obszarach związanych ze zdrowiem, prawem, edukacją oraz problemami dojrzewania (...). Wydaje się, że spontanicznie łamią bariery kulturowe”. Przypomniała również, że główne dziedziny zainteresowania ONZ, takie jak prawa człowieka, ochrona środowiska czy planowanie rodziny, były zapoczątkowane przez pojedynczych działaczy, a dopiero później osiągały stopniowo krajowy i międzynarodowy wydźwięk. Przedstawiła przy tym sylwetki wielu działaczek, w tym Eleanor Roosevelt, która stwarzała kobietom warunki do samorealizacji, Margaret Sanger, walczącej o prawa kobiet do otrzymywania recept na środki antykoncepcyjne (jeśli były potrzebne z powodów zdrowotnych) oraz Marie Stopes, założycielki pierwszej kliniki planowania rodziny w Wielkiej Brytanii. Wspomniała również o działalności księżnej Diany i Matki Teresy.

„Poprzez krzewienie idei prawdy, solidarności oraz wzajemności wśród obywateli i wspólnot, wolontariusze przyczyniają się do umacniania współodpowiedzialności i demokracji, a tym samym do trwałego rozwoju na lokalnym, krajowym, regionalnym, i ostatecznie światowym poziomie” - tak zakończył jedno z przemówień Ambasador Walter Fust, Dyrektor Generalny SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation). Skupił się on na różnych obliczach wolontariatu oraz roli, jaką pełni w postępie zarówno krajów rozwiniętych jak i dopiero rozwijających się. Zaznaczył, że obszary działania wolontariuszy są bardzo rozległe, gdyż w grę wchodzi wiele czynników m.in. polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i środowiskowe. Ambasador zapewnił organizacje wolontariackie, że mogą liczyć na wsparcie ze strony SDC.
O gotowości współpracy zapewniali też przedstawiciele innych instytucji pomagających w organizacji sympozjum: Moritz Leuberger, Prezes Konfederacji Szwajcarskiej; Carlo Lamprecht http://www.isv2001.org/cdrom/html/participants_show_participant_main.html?delegate_id=1364, Przewodniczący Rady Stanu, Republiki i Kantonu Genewy; Manuel Tornare http://www.isv2001.org/cdrom/html/participants_show_participant_main.html?delegate_id=1363, Mer Miasta Genewy; Koichi Haraguchi, Ambasador Japonii; Kumi Naidoo, Sekretarz Generalny CIVICUS i inni.

Deklaracja podsumowująca sympozjum

Prezentacje uczestników znalazły wydźwięk w deklaracji odczytanej 5 grudnia 2001, podczas 56. Sesji Zgromadzenia Ogólnego. Według oświadczenia uczestników Sympozjum „Międzynarodowy Rok Wolontariuszy jest kamieniem milowym w historii wolontariatu, musi być również odskocznią ku przyszłości”. Wspomniana wyżej Sesja Specjalna zakończyła oficjalnie międzynarodowy rok Wolontariatu 2001, a dzień, w którym się odbyła, miała symboliczny aspekt. W 1985 roku ONZ ustanowiło 5 grudnia Światowym Dniem Wolontariatu - dniem, który ma podkreślać zasługi wolontariuszy na całym świecie.

Więcej informacji

Streszczenia z sesji, dokumentacja, prezentacje, przemówienia, wystawy oraz charakterystyki uczestników i krajów, z których pochodzą, znaleźć można na stronie http://www.isv2001.org. Znajdują się tam również wywiady, fotografie, wideo oraz relacje prasowe, dotyczące tego wydarzenia.
źródło: civicus, www.isv2001.org
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.