DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

X Letnia Szkoła dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w X edycji Letniej Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. Nabór rozpoczyna się 1 lipca.

Wiadomość archiwalna

A A A

2002-07-08, 11.47
Stowarzyszenie Szkoła Liderów od ośmiu lat wspiera rozwój młodych liderów, którzy już teraz uczestniczą w kształtowaniu rzeczywistości politycznej i społecznej naszego kraju.

Termin X Szkoły: 31 sierpnia - 12 września 2002 roku, a nabór rozpocznie się 1 lipca 2002 roku.

DLA KOGO
Do udziału w X Letniej Szkole dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych zapraszamy wszystkie osoby w wieku 19 - 27 lat zaangażowane w działalność społeczną lub polityczną – działaczy organizacji społecznych, samorządów, organizacji politycznych i innych inicjatyw obywatelskich. W szczególności zależy nam na udziale osób zaangażowanych w działalność społeczną lub polityczną na wsiach i w małych miastach.

KIEDY I GDZIE
Szkoła odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 12 września 2002 roku w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym pod Warszawą.

ELEMENTY PROGRAMU
W trakcie ćwiczeń i symulacji prowadzonych podczas Szkoły uczestnicy będą poznawali zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także otrzymają podstawową wiedzę potrzebną do prowadzenia działalności publicznej.

W ramach warsztatów poznają zasady pracy zespołowej, komunikacji społecznej, zarządzania projektami, diagnozowania potrzeb i problemów środowiska lokalnego, radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w organizacji i jej otoczeniu, wprowadzania zmiany w środowisku lokalnym. Uczestnicy Szkoły poznają również sposoby efektywnego artykułowania lokalnych potrzeb i promowania działalności, a także budowania partnerstwa lokalnego.

Zajęcia warsztatowe będą poruszały problematykę: polityka regionalna Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, korupcja i formy przeciwdziałania, etyka działalności publicznej, kultura jako szansa rozwoju regionalnego i jej miejsce w gospodarce rynkowej.
W programie przewidziane są również konwersatoria na temat aktualnych problemów Polski i debaty w stylu oksfordzkim.

KOSZT

Dzięki pomocy sponsorów uczestnicy pokrywają jedynie część kosztów szkolenia, czyli 890 złotych. W przypadku niemożności uiszczenia opłaty w pełnej wysokości, istnieje możliwość ubiegania się o częściowe lub całkowite umorzenie w/w opłaty.

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja i promocja Szkoły rozpoczyna się 1 lipca 2002 i trwa do 22 lipca 2002. Rozmowy z osobami, które przejdą pierwszy etap odbędą się 29 i 30 lipca 2002 roku. Wszelkie szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe będą dostępne od 1 lipca 2002 roku.

Kontakt:

Stowarzyszenie Szkoła Liderów, ul. Sienkiewicza 12/14 p. 4D19, 00-944 Warszawa, e-mail ., tel.: (22) 828 64 05, 828 64 83.
Informacje o Szkole dostępne są również na stronie internetowej http://www.szkola-liderow.pl


miejsce: Warszawa
data wydarzenia: 2002-06-21
organizator: Stowarzyszenie Szkoła Liderów
adres: ul. Sienkiewicza 12/14 p. 4D19 00-944 Warszawa,
tel.: (22) 828 64 05, 828 64 83, e-mail: letnia@szkola-liderow.pl
www: www.szkola-liderow.pl 
źródło: Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.