DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

PROO przyjęty przez rząd. Mamy kształt Programu i raport z konsultacji

Podczas posiedzenia 24 lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Znamy już również raport z konsultacji.

2018-07-24, 12.56
Źródło: www.facebook.com/narodowyinstytutwolnosci

PROO to jeden z trzech programów stworzonych w ostatnich miesiącach przez rząd przy walnym udziale Narodowego Instytutu Wolności. Wśród celów wymienianych przez jego twórców, znajdziemy między innymi wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym czy poprawę stabilności finansowej organizacji obywatelskich. Szczególnym wsparciem otoczone mają być organizacje strażnicze, think tanki i media obywatelskie.

PROO zakłada między innymi wspieranie działalności statutowej organizacji, tworzenia kapitałów żelaznych, a także wsparcie doraźne. Nie określa jednak, na jakich zasadach i według jakich kryteriów wybierane będą organizacje otrzymujące dofinansowanie. Operator programu, Narodowy Instytut Wolności, zakłada, że w okresie realizacji Programu (czyli przez 12 lat) bezpośrednie wsparcie uzyska ponad 11 tysięcy organizacji obywatelskich.

PROO został przedstawiony do konsultacji społecznych. Program spotkał się z generalnie pozytywnymi reakcjami (niekiedy wręcz entuzjastycznymi), choć w ramach konsultacji oraz debaty wewnątrz sektora organizacje (także te pozytywnie opiniujące program) zgłosiły również rozmaite uwagi dotyczące między innymi: trafności diagnozy przedstawionej w Programie, jego realności oraz niejasnych procedur.

Raport z konsultacji wraz z wykazem (skądinąd niepełnym) zgłoszonych uwag znaleźć można stronach Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

 

Zapytany o powód, dla którego raport z konsultacji jest publikowany dopiero po uchwale Rady Ministrów, Kaczmarczyk odpowiedział: – Kierowaliśmy się doświadczeniami starych demokracji, np. brytyjskiej, według których wyniki konsultacji należą do ich gospodarza i najpierw gospodarz konsultacji, czyli rząd, powinien mieć prawo się z nimi zapoznać.

 

 


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.

Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.