DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Warszawa. Szkolenie dla koordynatorów „Nowe trendy w wolontariacie, jak na nie odpowiadać?”

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza koordynatorów wolontariatu na bezpłatne szkolenie pt. „Nowe trendy w wolontariacie, jak na nie odpowiadać?”. Już 24 maja (czwartek) w godzinach 10.00 -15.00 spotykamy się w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

autor(ka): Joanna Stachurska

2018-05-16, 08.57

Podczas szkolenia przedstawione zostaną, opisywane przez badaczy, zmiany w sposobie postrzegania wolontariatu przez ochotników. Szkolenie da możliwość przyjrzenia się na ile organizacja uwzględnia te tendencje, jak wpływają one na ofertę pracy, sposób rekrutowania i formy współpracy z wolontariuszami. Będzie to miejsce wspólnej refleksji jak można uwzględnić występujące tendencje w codziennej współpracy z ochotnikami.

Zapraszamy koordynatorów, którzy chcą poznać nowe trendy dotyczące podejścia ochotników do pracy wolontariackiej oraz przyjrzeć się sposobom odpowiadania na nie.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki poznają:

  • Nowe trendy obserwowane w wolontariacie
  • Szanse i wyzwania jakie te trendy stwarzają
  • Jak nasza organizacja może na nie odpowiedzieć?
  • Uwzględnienie trendów w ofercie dla wolontariuszy i organizacji wolontariatu

Adresaci szkolenia Szkolenie skierowane jest do koordynatorów wolontariatu z Warszawy, którzy kierują pracą wolontariuszy i chcą tę wiedzę pogłębić.

Termin i miejsce szkolenia:
24 maja (czwartek)
w godzinach 10.00 -15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Prowadzenie Monika Bełdowska - Trenerka, facylitatorka, coach. Warszawianka. Od 14 lat Jest związana z sektorem organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie wolontariatu, tworzenia programów wolontariackich i kierowania zespołem ochotników. Pracuje również dla organizacji biznesowych i samorządowych widząc jak kompetencje tych trzech sektorów mogą wzajemnie się uzupełniać. Wspiera osoby i organizacje w sytuacji zmiany, w tworzeniu i wspieraniu pracy zespołów zadaniowych, w partycypacyjnym rozwiązywaniu problemów, planowaniu, wymianie wiedzy i doświadczeń. Posiadaczka Certyfikatu II Stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenie na szkolenie Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 23 maja wypełniając formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjZQbgxoLpyC0MYow1HUOSAKIFgudhMYgFLTSmnaV1FrsiWw/viewform

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
data wydarzenia: 2018-05-24
organizator: Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu"
adres: Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 635 27 73, e-mail: stachurska@wolontariat.org.pl
www: http://www.facebook.com/siec.centrow.wolontariatu/ 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.