DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Jakie skutki niosą zmiany Kodeksu wyborczego?

W związku z trwającymi w Senacie pracami nad zmianami w Kodeksie wyborczym Fundacja im. Stefana Batorego przygotowała analizę skutków wprowadzenia w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych.

autor(ka): Marzena Płudowska

2018-01-22, 09.19

Podczas prac w Sejmie posłowie większości parlamentarnej wycofali sie z części krytykowanych propozycji (m.in. całkowitej likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych czy działającego wstecz ograniczenia liczby kadencji dla wójtów, burmistrzów, prezydentów). Niestety, w projekcie pozostały propozycje, które grożą nie tylko upolitycznieniem administracji wyborczej i chaosem organizacyjnym, ale także dewastacją reguł dotyczących prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej.

„W projekcie znajdują się propozycje, które mogą być sprzeczne z innymi przepisami Kodeksu wyborczego, ustawy o partiach politycznych a przede wszystkim z Konstytucją. Dotyczą one jawności finansowania polityki, prowadzenia agitacji wyborczej i limitów na kampanijne wydatki. Możliwe będą praktyki i nadużycia, które stały się powodem wprowadzenia m.in. zakazu przyjmowania przez komitety wyborcze wartości niepieniężnych.” - wyjaśnia Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.

W tej sytuacji konieczne jest zwolnienie tempa prac nad projektem i zbadanie jego konstytucyjności (szczególnie: art. 11 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 127 ust. 1, art. 169 ust. 1, Konstytucji RP) oraz zgodności z ustawą o partiach politycznych (m.in. z art. 23a ustawy o partiach politycznych) i Kodeksem wyborczym (m.in. art. 125 Kodeksu wyborczego).

Obecne reguły prowadzenia i finansowania kampanii są efektem wielu lat pracy i doświadczeń różnorodnych środowisk, w tym ugrupowań politycznych, ekspertów i organizacji strażniczych. Nieprzemyślana zmiana może doprowadzić do tego, że obywatele nie będą mieli poczucia uczciwości wyborów i do straty zaufania do całego systemu politycznego. Analiza skutków niektórych zmian w Kodeksie Wyborczym proponowanych w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontroli niektórych organów publicznych.

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

źródło: Fundacja Batorego
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.