DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Sprawozdanie przez witkac.pl. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę!

W Warszawie od listopada 2016 roku wnioski o przyznanie dotacji składane są wyłącznie przez internetowy generator wniosków witkac.pl. Tworząc projekt i składając wniosek, warto pamiętać, że z tego, co zostało w nim zapisane (i potwierdzone umową) trzeba będzie się sprawozdać. Również poprzez generator witkac.pl. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Fot. StartupStockPhotos, pixaby.com

Sprawozdanie wypełnia się w generatorze, drukuje i składa osobiście (lub pocztą) w terminie przewidzianym w umowie.

Sprawozdanie podlega weryfikacji – zbadaniu, czy zapisy ze sprawozdania są zgodne z umową i ofertą. Rozbieżności należy wyjaśnić.

W części I (merytorycznej) weryfikuje się zwłaszcza:

 • cele,
 • harmonogram,
 • rezultaty ze wskaźnikami, w tym opis adresatów,
 • opis wkładu rzeczowego, osobowego oraz wskazanie podmiotów niebędących stroną umowy.

W części II (finansowej) weryfikuje się:

 • zgodność kwot ze sprawozdania z kosztorysem,
 • procentowy udział dotacji,
 • zestawienie rachunków / faktur, w tym:
  • zgodność daty poniesienia wydatku z terminem realizacji zadania,
  • zgodność daty poniesienia wydatku z rodzajem kosztu określonego w pozycji kosztorysu, w której jest rozliczany,
  • suma kwot poszczególnych pozycji i ogółem w odniesieniu do zapisów umowy.

 

Na stronach Jak ubiegać się o dotację oraz Dotacje dla NGO w Warszawie - procedura krok po kroku znajdziecie instrukcję wypełnienia sprawozdania przez internetowy generator wniosków witkac.pl.

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo


źródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.