DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Sprawozdanie fundacji – kto i kiedy składa?

Jeśli chodzi o obowiązek składania sprawozdania z działalności, fundacje możemy podzielić na dwie grupy. Jedna z grup realizuje ten obowiązek do końca roku. Która? Sprawdź czy się w niej znajdujesz!

Grafika: Grzegorz Laszuk

Obowiązek sprawozdawczy zapisany w ustawie o fundacjach

Fundacje należą do organizacji pozarządowych, które nadzorowane są przez poszczególnych ministrów. Powstając deklarują czym się będą zajmować i zgodnie z tematyka swoich działań objęte są nadzorem danego ministerstwa. Nadzór ten polega między innymi na zbieraniu przez ministerstwa sprawozdań fundacji. Sprawozdanie takie powinno być sporządzone i wysłane  do odpowiedniego ministra do końca roku następującego po roku sprawozdawczym. Obowiązek zapisany jest w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach.

art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach
Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.

Oznacza to, że sprawozdania fundacji za rok 2016, sporządzane są i wysyłane do odpowiedniego ministra do końca 2017 r. Tym fundacjom, które jeszcze tego nie zrobiły zostało więc kilka dni do końca roku.


Składając sprawozdanie do właściwego ministra fundacje posługują się ramowym wzorem określonym w rozporządzeniu.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.), zobacz: akty prawne poradnik.ngo.pl.
 

Fundacje OPP składają tylko jedno sprawozdanie

Nie wszystkie fundacje muszą składać sprawozdania tak, jak opisano to powyżej (pod koniec roku, do właściwego ministra). Jednak nie dlatego, że w ogóle zwolnione są z obowiązku sprawozdawczego! Dotyczy to tylko tych fundacji, które już sprawozdanie złożyły. Chodzi o fundacje mające status organizacji pożytku publicznego. Fundacje takie miały obowiązek sprawozdać się do 15 lipca (niektóre do 30 listopada). 

art. 12 ust. 2a ustawy o fundacjach
2a. Przepisu ust. 2 [o obowiązku złożenia sprawozdania ministrowi] nie stosuje się do fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja nie składa więc sprawozdania do swojego ministra do końca roku następującego po roku sprawozdawczym jeśli:

  • ma status organizacji pożytku publicznego, oraz
  • wywiązała się z obowiązku sprawozdawczego organizacji pożytku, czyli w odpowiednim terminie umieściła swoje sprawozdanie w bazie sprawozdań OPP
    (bazę tą prowadzi teraz Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - poprzednio bazą zarządzał Minister Pracy i to do jego bazy większość OPP składała sprawozdania w 2017 r. za rok 2016). 
     

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

poradnik.ngo.pl - informacje i porady. Odwiedź już dziś!

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.