DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych

Wolontariat pracowniczy staje się coraz popularniejszą formą społecznego zaangażowania biznesu. Jak zatem szukać partnerów społecznych i budować trwałe partnerstwa? W jaki sposób firmy oraz społeczności mogą skutecznie współpracować? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w publikacji „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych”, wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

2017-12-07, 10.37

Pobierz publikację: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/spolecznosci-lokalne-a-wolontariat-pracowniczy/

Wolontariat pracowniczy należy do częściej realizowanych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala to z optymizmem patrzeć na rozwój tej formy współpracy między biznesem a sektorem społecznym. Wciąż jednak we wzajemnych relacjach pojawiają się liczne trudności. Sposoby na ich przezwyciężanie, a także inne praktyczne wskazówki zawiera najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu: „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych”. To źródło inspiracji i zbiór dobrych praktyk realizowanych przez partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Układ publikacji odpowiada kolejnym krokom realizacji inicjatyw wolontariatu pracowniczego: od poszukiwania i weryfikacji partnerów, poprzez przygotowanie liderów i wolontariuszy, realizację projektów, aż do procesu podsumowania działań. Opisane dobre praktyki pochodzą ze środowiska biznesowego, ale można je zaadaptować i wdrożyć w każdym podmiocie prowadzącym wolontariat pracowniczy, niezależnie od tego, w którym sektorze funkcjonuje. Także w administracji i sektorze pozarządowym.

– Wolontariat pracowniczy jest obszarem, w którym spotykają się dwie kluczowe grupy interesariuszy każdej organizacji - pracownicy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. Podstawą udanej oraz satysfakcjonującej współpracy jest zrozumienie wzajemnych potrzeb i uwarunkowań. Warto więc skorzystać z doświadczenia innych, zarówno firm, jak i społeczności, by nasze inicjatywy były maksymalnie skuteczne. Stała ewaluacja działań i rozwój kompetencji zaangażowanych osób są nieodłącznym elementem prowadzenia projektów wolontariackich osób – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikacja powstała w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest rezultatem „Spotkania w połowie drogi” na temat współpracy ze społecznością lokalną, zorganizowanego w ramach cyklu spotkań o wolontariacie pracowniczym w 2017 roku. Stanowi kontynuację publikacji „Komunikacja a wolontariat”, wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2016 roku. „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych” to źródło inspiracji, pozwalające poszerzyć swoją wiedzę osobom, które szukają odpowiedzi na pytanie, jak i co robić, by współdziałać skutecznie w ramach wolontariatu pracowniczego. Układ publikacji, odpowiadający cyklowi projektowemu, ułatwia porównanie poszczególnych etapów realizacji inicjatyw. Przedstawione dobre praktyki można zaadaptować i wdrożyć również poza sektorem biznesowym.

Publikacja została zredagowana przez Ewę Wojciechowicz (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), we współpracy z Karolem Krzyczkowskim (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). W prace nad wydaniem zaangażowali się przedstawiciele firm: CEMEX Polska, Grupa TAURON, IKEA Retail, Kompania Piwowarska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Provident Polska, Sanofi, Siemens, T-Mobile Polska i fundacji korporacyjnych: Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Fundacji Orange.

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

organizator: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
adres: Szpitalna 5 20, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 627 18 71, e-mail: biuro@fob.org.pl
www: http://www.odpowiedzialnybiznes.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.