DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Otwarty konkurs ofert: Dzielnice kultury w roku 2018

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. Dzielnice kultury w roku 2018 i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Oferty można składać do 15 grudnia 2017.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl

2017-11-28, 11.26

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO – Kultura i sztuka

1. Zadanie: Dzielnice kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę.

Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności:

a) realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej;

b) działania integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze;

c) wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach.

2. Proponowane przedsięwzięcia powinny być spójne ze Strategią Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013 – 2020.

3. Preferowane będą projekty:

a) wpisujące się w realizację Programów Operacyjnych pn.: „Dzielnice Kultury”, „Kultura i edukacja”, „Lublin dla dzieci”, „Przestrzenie dla kultury”,

b) cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,

c) wprowadzające innowacyjne rozwiązania,

d) skierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” (działania z zakresu edukacji kulturalnej),

e) włączające mieszkańców dzielnic Lublina w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przypadającej w 2018 roku.

4. Uwaga! Działania z zakresu edukacji kulturalnej skierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” (w okresie od 27 stycznia do 11 lutego) i „Lato w mieście” (wakacje) powinny stanowić przedmiot osobnych projektów. Nie przewiduje się przyznania dotacji na działania w ramach „Zimy i Lata w mieście” zawarte w ofertach obejmujących większy zakres działań.

5. Uwaga! Rekomenduje się Oferentom przygotowanie projektów skierowanych do mieszkańców następujących dzielnic: Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów–Zadębie, Ponikwoda, Sławin, Sławinek, Szerokie, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce. Nowe projekty skierowane do mieszkańców ww. dzielnic, które nie mają charakteru cyklicznego, powinny zostać przygotowane po dokonaniu analizy potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultury. Powinny być realizowane na terenie jednej dzielnicy z uwzględnieniem jej specyfiki. Nie rekomenduje się w tym przypadku przygotowywania projektów o tym samym zakresie działań powielanych w kilku dzielnicach.

Więcej informacji TUTAJ

Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

data wydarzenia: od 2017-11-28 do 2017-12-15
źródło: UM Lublin
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.