DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

IV posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

27 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, w godz. 12.00 – 14.30 odbyło się IV posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Obecnych było 12 z 18 członków Rady.

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-09-29, 12.56

Początek spotkania miał charakter organizacyjny. Członkowie Rady przyjęli porządek obrad oraz zatwierdzili protokół z posiedzenia 31 maja 2017 r.

W pierwszej części spotkania Członkowie Rady wysłuchali wystąpień zaproszonych gości.

Pani Aleksandra Srejmer kierująca Działem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Fundacji Fundusz Współpracy opowiedziała o realizacji Programu FIO Mazowsze Lokalnie w roku 2017, przedstawiając jednocześnie przebieg jego poprzednich dwóch edycji

Pani Elżbieta Bogucka – zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przypomniała zadania jakie realizuje MCPS, przedstawiła podsumowanie działań prowadzonych w polityce społecznej w 2017 r. oraz plany dotyczące polityki senioralnej na 2018 r.

Następnie Rada zapoznała się z projektem rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Członkowie zgłosili swoje propozycje poprawek, jednak jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu programu.

Stałymi punktami posiedzenia były informacje dotyczące:

  • uchwał podjętych przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego w trybie obiegowym;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • uczestnictwa przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w pracach innych zespołów i rad w szczególności: Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Zespołu ds. zbadania szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich przy Wojewodzie Mazowieckim.

W sprawach różnych MRDPP:

  • wyznaczyła przedstawicieli do Komisji oceniającej oferty w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”;
  • zapoznała się z relacją Pani Izabeli Stelmańskiej z prac Sejmowej Komisji nad projektem ustawy o usługach turystycznych.

Termin kolejnego posiedzenia planowany jest w listopadzie 2017 r.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.