DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wierzbica. Warsztaty inwentaryzacyjno-remontowe poświęcone ratowaniu historycznego cmentarza

Stowarzyszenie "Ziemia Wierzbicka" zaprasza wolontariuszy na bezpłatne warsztaty inwentaryzacyjno-remontowe poświęcone ratowaniu historycznego cmentarza w Wierzbicy, w gm. Lubycza Królewska na Południowym Roztoczu. Zajęcia będą prowadzone do 30 lipca 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

Zapewniamy wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów przejazdu. Miejscem noclegu jest dawny internat Zespołu Szkół Rolniczych w Lubyczy Królewskiej. W jego ramach będziemy zabezpieczali z użyciem wybranych technik konserwatorskich nagrobki bruśniańskie / józefińskie.

Od uczestników nie wymagamy doświadczenia, a jedynie chęci do całodziennej pracy fizycznej, nauki i społeczno-kulturowej otwartości umysłu. Po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału pod nt tel. 695 664 806 prosimy o zabranie ze sobą turystyczny (górski) ekwipunek i wyposażenie na każdą możliwą latem w górach pogodę (upał, ulewa, chłód): buty, kurtkę przeciwdeszczową, nakrycie głowy, zmienną odzież, ubranie przeznaczone do pracy, latarkę i co uważa za niezbędne. Podczas warsztatu na cmentarzu wykonujemy następujące czynności: odkopujemy nagrobki, czyścimy, sklejamy połamane elementy, stawiamy, impregnujemy, dokumentujemy to, co robimy.

Warsztaty są częścią projektu Stowarzyszenia "Ziemia Wierzbicka" pt. "Tradycja kamieniarska południowego Roztocza - zabezpieczenie historycznych nagrobków na cmentarzu w Wierzbicy", sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu "Kultura ludowa i tradycyjna".

Sposób realizacji zadania:

  • przeprowadzenie dokumentacji zabytku (cmentarza i nagrobków, fundamentów cerkwi),
  • przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-historycznych (zawierających elementy kamieniarstwa, renowacji i zabezpieczenia wybranymi technikami konserwatorskimi wskazanych obiektów).

Cele zadania:

• zapoznanie z zanikłym rzemiosłem – artystycznym kamieniarstwem ludowym, z wybranymi technikami kamieniarskimi,

• inwentaryzacja zabytków ruchomych regionu (nagrobków – świadectw dawnej świetności lokalnego kamieniarstwa ) celem późniejszego w przyszłości (po rewitalizacji całego cmentarza) wpisania obiektów na listę zabytków,

• inwentaryzacja zabytku nieruchomego – fundamenty nieistniejącej cerkwi w Wierzbicy celem późniejszego odtworzenia ich linii,

• wykształcenie wrażliwości na zabytek i konieczność jego zachowania wśród młodzieży lokalnej, mieszkańców i władz,

• przybliżenie młodzieży i lokalnej społeczności dziedzictwa wielokulturowego regionu (materialnego i duchowego), promowanie tego dziedzictwa, poznanie kultury niegdysiejszych grup etnicznych lokalnych Ukraińców,

• promowanie dobrych relacji na linii mniejszość – większość i postaw opartych na tolerancji, współpracy, wzajemnej trosce.

Wierzbica to wieś o ciekawej historii. Najstarsze wzmianki o Wierzbicy pochodzą z XIV wieku. W XVIII wieku była własnością pochodzącej z Grecji rodziny Paparów. Jako posag przeszła w ręce Lityńskich. W 1846 r. Stefan Jan Lityński wybudował murowany dwór. Pod koniec XIX wieku Wierzbica przeszła, w wyniku małżeństwa, w ręce rodziny Romerów, którzy byli właścicielami majątku do wybuchu II wojny światowej. Gospodarstwo ziemskie (dwór) w Wierzbicy (dawniej w gminie Uhnów, woj. zamojskie, obecnie w gm. Lubycza Królewska, woj. lubelskie) w 1939 r. liczyło 861 ha użytków rolnych, w tym 30 ha łąk, l ha parku oraz stawy hodowlane. Ostatnim właścicielem majątku był Stefan Romer. Majątek w całości przejęty został na rzecz skarbu państwa w 1945 r. Do dnia dzisiejszego zachował się zniszczony dwór, podupadły park, fundamenty cerkwi oraz cmentarz dostojnie i nieprzerwanie świadczący o wspaniałej i bogatej historii wsi.

Wierzbica była wsią zróżnicowaną demograficznie i kulturowo. Wieś była zamieszkana przez 1.816 osób ( w tym 28 Polaków, 32 Żydów, część ludności niemieckiej zasymilowanej). W latach 30.działały tu czytelnia „Proświta”, Kasa Stefczyka, spółdzielnia, teatr, dom ludowy. Tutejsza szkoła dwuklasowa prowadziła lekcje w języku ukraińskim, podobnie zresztą jak jednoklasowa w przysiółku Wólka (Wilka).

Celem SZW jest kompleksowa dokumentacja i ochrona kultury duchowej / materialnej społeczności niegdysiejszej Wierzbicy. Adres strony internetowej http://www.ziemiawierzbicka.org/

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Wierzbica
data wydarzenia: od 2017-07-21 do 2017-07-30
organizator: Stowarzyszenie "Ziemia Wierzbicka"
adres: Górna 5, 14-520 Pieniężno, woj. WN
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.