DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Co ma zrobić NGO, które nie złożyło w terminie sprawozdania finansowego

Organizacje pozarządowe nie dotrzymują terminów składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego. Zdarza się... Jest jednak sposób, żeby wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Jaki? Podpowiadamy!

Wiadomość archiwalna

A A A

pixabay.com, CC0 Public Domain

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

Jestem prezesem stowarzyszenia. 29 czerwca Walne Zgromadzenie zatwierdziło nasze sprawozdanie finansowe. Następnego dnia członkowie zarządu rozjechali się na wakacje. 17 lipca wróciłem do domu i okazało się, że każdy z nas – członków zarządu – myślał, że to ktoś inny zajmie się wysłaniem sprawozdania do urzędu skarbowego. W rezultacie ciągle jest ono niewysłane. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Czy grozi nam jakaś kara?

PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

Niestety tak. Nie jest to jednak sytuacja beznadziejna, a dzięki mobilizacji można uniknąć poważniejszych konsekwencji.

10 dni na złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

Organizacja pozarządowa, która nie złożyła do US sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia (i nie później niż do 10 lipca), popełnia wykroczenie skarbowe. Grozi ono grzywną nałożoną przez urząd skarbowy. Wysokości kary zmieniają się co rok w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia – najniższa wynosi w 2017 r. 200 zł.


(Już po terminie) NIEZWŁOCZNIE złóż sprawozdanie finansowe!

Jeśli jednak tak jak w opisanym przykładzie, członkowie Stowarzyszenia sami – bez wezwania US – zorientują się, że popełnili błąd, kary można uniknąć. Należy tylko jak najszybciej złożyć sprawozdanie finansowe – najlepiej osobiście! – oraz dołączyć do niego tzw. czynny żal.

Co to jest czynny żal?

Czynny żal jest określeniem nieformalnym, dlatego też tego zwrotu nie znajdziemy w obowiązujących przepisach. Jest to szczególny rodzaj zawiadomienia urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego (wykroczenia lub przestępstwa skarbowego), np. o nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych czy niezłożeniu w terminie deklaracji lub zeznania podatkowego, nieodprowadzeniu należnych podatków itp. Złożenie zwalnia osobę winną od odpowiedzialności karnej skarbowej.

Pismo w tej sprawie składa (podpisuje) osoba odpowiedzialna za dopełnienie danego obowiązku wobec US (np. księgowy/-a organizacji). Jeśli nie wskażemy urzędowi skarbowemu pisemnie takiej osoby, odpowiedzialność ponosi cały zarząd fundacji lub stowarzyszenia.


Odpowiadając na pytanie NGO

Organizacja pozarządowa, która zorientowała się, że nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego – powinna złożyć je jak najszybciej, dołączając pismo, które potocznie nazywa się "czynnym żalem".


Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 z późn. zm.)

[kara za niezłożenie sprawozdania] Art. 80b. Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

[wysokość kary] Art. 48. § 1. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.
§ 2. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.


[czynny żal] Art. 16. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.
 


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.