DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Spóźnialscy w wykazie 1%. Zmiana pożytku z podpisem prezydenta

13 marca 2017 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To niewielka, ale znacząca nowelizacja ustawy pożytkowej. Daje m.in. ministrowi możliwość dopisywania do wykazu uprawnionych do zbierania 1% organizacji pożytku, które nie dopełniły na czas obowiązków sprawozdawczych.

Wiadomość archiwalna

A A A

Projekt ustawy powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku 2016 r. Wniesiono go do Sejmu w grudniu 2016 r. Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, Andżelika Wardęga, tłumaczyła wtedy, podczas posiedzenia komisji sejmowej, zamiary projektodawców. 

"Każdego roku mamy wiele pism, postulatów, wystąpień organizacji, że z nieswojej winy i niezależnych przyczyn nie są w stanie złożyć w terminie takiego sprawozdania. Proponujemy, żeby minister mógł w tej sprawie podjąć decyzję, ale tylko w sytuacji, kiedy opóźnienie nastąpiło bez winy organizacji lub z przyczyn od niej niezależnych".

Minister zadecyduje o ostatecznym kształcie wykazu uprawnionych do 1%

Uchwalona 10 lutego 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tworzy dodatkowy mechanizm, dzięki któremu organizacje pożytku publicznego, które  nie umieściły na czas swoich sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań OPP, mogą liczyć na interwencję ministra i dopisanie do listy organizacji uprawnionych do zbierania 1%, mimo niedopełnienia obowiązku na czas.

Co będzie mógł zrobić minister? Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uwzględni w wykazie organizację, która "wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności (...) w terminie (...) nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych" (fragment nowego ustępu 3a w art. 27a ustawy o działalności pożytku).

Podczas prac w Sejmie i w Senacie resort pracy dostarczył parlamentarzystom informacji, że przypadków OPP, które z niezależnych od nich przyczyn nie wypełniły swoich obowiązków (zobacz, co to za obowiązki) i nie znalazły się na liście, było w ostatnim okresie kilkanaście (w latach ubiegłych było ich znacznie więcej). W drugim czytaniu projektu ustawy próbowano uzupełnić zaproponowany przez MRPIPS przepis, tak żeby w decyzji wspierała ministra Rada Działalności Pożytku. Pozostawiono jednak pierwotną propozycję.

Koniecznie zobacz w OPINIE.NGO.PL
Dlaczego zapis umożliwiający ministrowi dopisywanie OPP do wykazu budzi kontrowersje – Monika Chrzczonowicz: OPP. Równi i równiejsi.

Pozostałe zmiany z nowelizacji – porządkujące i uzupełniające

Nowelizacja wprowadzi również:

  1. Doprecyzowanie obowiązku składania sprawozdań przez OPP, która traci status. Nowy ustęp 2d w art. 23 ustala, że organizacja pożytku publicznego tracąca status pożytku, składa ostatnie sprawozdanie za rok, w którym utraciła status.
     
  2. Uzupełnienie procedury wymiany informacji między sądami rejestrowymi a prowadzącym wykaz OPP ministrem (chodzi o informacje o utracie przez organizację statusu OPP). Procedura ta ma znaczenie w procesie określania, które OPP uprawnione są do korzystania z 1%.
     
  3. Poszerzenie listy przychodów Funduszu Wspierania Pożytku Publicznego. Fundusz ten powstał pod koniec 2015 r. i bazuje głównie na źle wydanych środkach z 1%.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (TEKST, przed publikacją w Dzienniku Ustaw), sejm.gov.pl

Informacja ws. ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [RTF], prezydent.gov.pl

Szczegóły nowelizacji opisywaliśmy w informacji: Nowelizacja ustawy o działalności pożytku trafia do Sejmu.

Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.