DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Trwa II nabór wniosków w programie "Wolontariat dla dziedzictwa"

Do 31 marca można składać wnioski w programie "Wolontariat dla dziedzictwa". Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Agnieszka Gajc

2017-03-20, 16.49
Fot. Lukas Plewnia, flickr, CC BY-SA 2.0

Regulamin programu Wolontariat dla dziedzictwa dostępny jest na stronie: "Wolontariat dla dziedzictwa"

Celem programu jest animowanie społecznego zaangażowania w poznawanie własnego dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, służbami konserwatorskimi i wolontariuszami. Dla realizacji programu kluczowe są działania nastawione na zaangażowanie wolontariuszy do wykonywania zadań aktywizujących społeczności lokalne w zakresie poznawania i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie organizacji obozów wolontariackich, służących zaangażowaniu społeczności lokalnych w poznawanie i ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Prace planowane w ramach obozów powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz obejmować mogą:

  1. działania porządkowe i związane z utrzymaniem zabytków oraz pomocnicze przy pracach konserwatorskich lub badaniach konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych.
  2. działania przy inwentaryzowaniu i dokumentowaniu zabytków,
  3. działania edukacyjne i popularyzujące zabytki i wiedzę na ich temat.

Do działań, o których mowa w par. 6 ust.1 nie mogą być zaliczone działania, które mogą spowodować zniszczenie autentycznej substancji zabytku i/lub wpłynąć na zmianę jego formy.

Obozy wolontariackie powinny trwać co najmniej 3 dni, a wolontariusze muszą stanowić ponad 50% osób zaangażowanych w realizację zadania.

Zadanie i jego realizacja powinny być uzgodniona i konsultowana z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: Kopernika Mikołaja 36/40, 00-924 Warszawa,
data wydarzenia: od 2017-03-09 do 2017-03-31
organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
adres: Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 22 551 56 95, www: http://www.nid.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.