DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Otwarty konkurs ofert na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Prezydent Lublina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): MM, lublin.ngo.pl

2017-02-20, 16.08

W ramach realizacji zadania preferowane będą projekty przybliżające mieszkańcom i mieszkankom Lublina ideę Budżetu Obywatelskiego. W ramach działań można, w szczególności:

  1. Przybliżyć zasady lubelskiego Budżetu Obywatelskiego;
  2. Zachęcić mieszkańców i mieszkanki do składania projektów w lubelskim Budżecie Obywatelskim;
  3. Stworzyć mechanizm sprzyjający pisaniu projektów do lubelskiego Budżetu Obywatelskiego popieranych przez szerokie grono osób mieszkających w Lublinie;
  4. Zachęcić mieszkanki i mieszkańców Lublina do udziału w głosowaniu w lubelskim Budżecie Obywatelskim, ze szczególnym uwzględnieniem głosowania za pomocą internetu.

Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej, po wydrukowaniu z platformy Witkac. Wersję papierową oferty, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów należy złożyć osobiście w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Partycypacji Społecznej ul. Bernardyńskiej 3 20-109 Lublin (decyduje data wpływu).

Termin składania ofert upływa 14.03.2017 r. (wtorek) o godzinie 15:30.

Szczegółowe informacje na stronie lublin.eu

Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

data wydarzenia: od 2017-02-21 do 2017-03-14
źródło: lublin.eu
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.