DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs dotacyjny: Działalność klubów seniora w 2017 roku – II edycja

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Działalność klubów seniora w 2017 roku – II edycja. Oferty należy składać do 20 lutego 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-01-27, 17.11

Zadanie objęte konkursem polegać ma na organizowaniu i prowadzeniu działań na rzecz wrocławskich seniorów poprzez:
1. Integrację i aktywizację środowiska seniorów.
2. Edukację zdrowotną oraz promocję aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym m.in. organizację i realizację zajęć sportowych.
3. Podejmowanie inicjatyw lokalnych o charakterze integracyjnym, w tym m.in. integracja osób samotnych w wieku senioralnym oraz promocja postaw sąsiedzkich.
4. Rozwój wolontariatu osób starszych, w tym m.in. wolontariatu towarzyszącego polegającego na odwiedzaniu i spędzaniu czasu z osobami samotnymi w wieku senioralnym.
5. Stymulowanie potrzeb poznawczych oraz nabywanie nowych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie, m.in. poprzez organizowanie i realizację szkoleń, warsztatów, zajęć tematycznych.
6. Wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, m.in. poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, wykładach, zajęciach artystycznych, itp.
7. Zagospodarowanie czasu wolnego.

Proponowane działania mają służyć integracji środowiska seniorów oraz poprawie jakości ich życia. Adresatami działań realizowanych w ramach zadania są mieszkańcy dzielnicy Pawłowice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-01-27 do 2017-02-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.