DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Wypełnij kwestionariusz – przyjdź na śniadanie, wygraj koszulki dla swoich wolontariuszy

Włącz się w stworzenie narzędzi ułatwiających pracę z wolontariuszami. W ramach programu ERASMUS+ Centrum Wolontariatu w Warszawie wraz z partnerami z pięciu krajów podejmuje próbę opracowania narzędzi ułatwiających organizowanie i zarządzanie wolontariatem. Dołóż swoje trzy grosze!

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Dariusz Pietrowski

2017-01-23, 14.30
pixabay.com, CC0 Public Domain

Wypełnij kwestionariusz – przyjdź na śniadanie, wygraj koszulki dla swoich wolontariuszy.

Z pozoru te niewiele mające ze sobą wspólnego hasła tworzą jednak całość i stanowią zarazem zaproszenie do udziału w 15-minutowym badaniu (ankieta) dla osób odpowiedzialnych za organizację i rozwijanie wolontariatu.

Ankieta jest adresowana do przedstawicieli instytucji, organizacji i placówek rozumianych szeroko jako „instytucje socjalne”, tj. działające bezpośrednio lub pośrednio w szeroko rozumianym obszarze działań socjalnych na rzecz osób i środowisk wymagających wsparcia. Badanie jest elementem międzynarodowego projektu SoVol* (Erasmus +). W ramach projektu sześć europejskich NGO (w tym Centrum Wolontariatu z Warszawy) podejmą próbę przygotowania narzędzi, ułatwiających angażowane i współpracę z wolontariuszami. Dzięki tym rozwiązaniom mamy nadzieję, pomożemy usprawnić współpracę z wolontariuszami, a tym samym możliwy będzie wzrost efektywności świadczenia usług i podejmowanych działań.

Pierwszym krokiem ww. projektu jest zebranie informacji w zakresie obecnej współpracy z wolontariuszami w krajach partnerskich (realizujących projekt). Niniejszy kwestionariusz bada trendy i prawidłowości – nie zaś rezultaty i efekty ww. współpracy. Badanie zajmie do 15 minut.

Wszystkie osoby, które wypełnią ankietę, zaproszone zostaną w połowie lutego 2017 r. do Centrum Wolontariatu w Warszawie na śniadanie z wolontariatem, w czasie którego będziemy mogli porozmawiać o potrzebach w zakresie organizowania wolontariatu, oczekiwaniach w stosunku do Centrum Wolontariatu, pomysłach na wspólne działania w roku 2017.

Dodatkowo jedna z organizacji wygra (w drodze losowania) możliwość zaprojektowania koszulek dla swoich wolontariuszy. Koszulki takie (max. 15 sztuk) zostaną dla niej nieodpłatnie wykonane.

Ankieta on-line dostępna jest do dnia 6 lutego br. i znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3BFQIMBgMSi_zFC93HQc3aVKsf15jZqgy9jA-OgcaH0eS9Q/viewform

Zapraszamy

* Projekt „Budowanie potencjału sektora społecznego, poprzez rozwój programów współpracy z wolontariuszami w instytucjach socjalnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” realizowany jest w partnerstwie w okresie wrzesień 2016 – sierpień 2019 i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Nr. umowy: 16/1/KA204/22920

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

miejsce: Polska, Nowolipki 9b, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
data wydarzenia: od 2017-01-23 do 2017-02-06
organizator: Centrum Wolontariatu w Warszawie
adres: Nowolipki 9b, 02-776 Warszawa, woj. Mazowieckie
tel.: 22 635 27 73, e-mail: pietrowski@wolontariat.org.pl
www: http://wolontariat.org.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.