DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Dolnośląskie Konkursy Wolontariackie - 31 października upływa termin zgłoszeń!

Kończy się przyjmowanie zgłoszeń do Dolnośląskich Konkursów Wolontariackich 2016. W tym roku już po raz kolejny wybierzemy Dolnośląskiego Wolontariusza Roku, Koordynatora Wolontariatu Roku oraz Grupę Wolontariacką Roku. Specjalny tytuł czeka również na Grupy Wolontariatu Pracowniczego, czyli pracowników firm i instytucji zaangażowanych społecznie. Zgłoszenia można przesyłać do 31 października 2016.

Wiadomość archiwalna

A A A

W ramach Dolnośląskich Konkursów Wolontariackich można wysłać zgłoszenie w następujących Konkursach:

1. Dolnośląski Konkurs Dziennikarski „Pozytywne Pióro 2016″ – przeznaczony dla wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego, którego celem jest promocja ciekawych inicjatyw wolontariackich realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego oraz uhonorowanie osób podejmujących działania dziennikarskie na rzecz promocji i upowszechniania w środkach masowego przekazu rzetelnych informacji o pozytywnym wydźwięku.

2. Dolnośląski Konkurs Fotograficzny „Wolontariat w Obiektywie” – przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni wyższych, którego celem jest promowanie wolontariatu i inicjatyw wolontariackich poprzez fotografię.

3. Dolnośląski Konkurs Literacki „Wolontariat Piórem” – przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni wyższych, którego celem jest promowanie wolontariatu poprzez twórczość literacką.

4. Dolnośląski Konkurs na Wolontariacką Stronę Internetową „Wolontariat w Sieci” – przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni wyższych, którego celem jest promowanie inicjatyw wolontariackich w internecie.

5. Konkurs „Dolnośląska Grupa Wolontariatu Pracowniczego Roku 2016” – przeznaczony dla dolnośląskich firm i instytucji, których pracownicy aktywnie angażują się w działania wolontariackie, wspierają dolnośląskie organizacje pozarządowe i społeczności lokalne swoją wiedzą, kompetencjami, pracą i sercem.

6. Konkurs „Dolnośląski/a Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2016” – przeznaczony dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych wyróżniający grupy wolontariackie aktywnie działające na rzecz środowisk lokalnych województwa dolnośląskiego.

7. Konkurs „Dolnośląska Grupa Wolontariacka Roku 2016” – przeznaczony dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz ich wolontariuszy konkurs, którego celem jest wyróżnienie koordynatorów wzorowo zarządzających grupami wolontariackimi.

8. Konkurs „Dolnośląski/a Wolontariusz/ka Roku 2016” – przeznaczony dla wszystkich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które angażują wolontariuszy do swoich działań. Ideą organizowanego już po raz 12 konkursu jest wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnych Dolnego Śląska oraz zaprezentowanie różnorodności działań wolontariackich.

Udział we wszystkich Konkursach jest bezpłatny. Rozstrzygnięcie Konkursów nastąpi 10 grudnia 2016 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia podczas Dolnośląskiej Gali Wolontariatu.

Szczegółowe informacje:
Radosław Bednarski
tel. (74) 665 11 11 kom. 693 145 674 e-mail:

Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego dolnyslask.ngo.pl.

data wydarzenia: od 2016-10-24 do 2016-10-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.