DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Weź udział w konsultacjach dotyczących tzw. funduszy norweskich w Polsce

Rozpoczęły się konsultacje wykorzystania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie 2014-2021. Dla nas szczególnie ważny jest priorytet 15, którego cel określono jako: Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej, upodmiotawianie grup słabszych i wrażliwych społecznie.

Wiadomość archiwalna

A A A

2016-06-27, 16.05

Niedawno na stronach Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli pojawiło się ogłoszenie zapraszające do zgłaszania uwag na temat projektu tzw. Niebieskiej Księgi (Blue Book), która określa intencje dotyczące wykorzystania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie 2014-2021. Dokument oraz ankieta, która służy do wyrażania opinii na jego temat, są dostępne wyłącznie w języku angielskim. Tych, którzy mogą i chcą z nich skorzystać namawiamy, aby zapoznali się z nim bezpośrednio i odpowiedzieli na umieszczoną na stronach ankietę (http://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Public-consultation-on-the-draft-priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021).

Punkt koordynacyjny Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce, technicznie wspomagany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, podjął się przeprowadzenia polskojęzycznych konsultacji dotyczących priorytetu 15. Więcej informacji o intencji konsultacji znajduje się na portalu ngo.pl.

Zachęcamy każdego – z sektora i spoza sektora – kto chciałby wyrazić pogląd w tej sprawie. Można wypowiedzieć się pisemnie na temat dokumentu określającego obszary wsparcia Funduszu dla organizacji pozarządowych na kilka sposobów:

komentować go w serwisie MamZdanie (poprzez ten link) – format wypowiedzi jest otwarty wymagana jest jednak rejestracja w serwisie i zgodnie z jego regulaminem wypowiedzi nie mogą być anonimowe;

wypełnić ankietę on-line (znajdującą się tutaj) – jej znaczna część jest polskojęzyczną wersją kwestionariusza zamieszczonego na stronie, używanego w konsultacjach organizowanych przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, ale znajdują się tam także pytania o preferencje dot. sposobu organizacji.

Uwagi wypowiedziane w którejkolwiek z form należy przesyłać do 1 lipca. Zostaną one opracowane i przedstawione na spotkaniu, które odbędzie się w Warszawie 5 lipca.

Wszystkie uwagi zebrane w trakcie fazy pisemnej i w czasie spotkania zostaną zebrane i przekazane Biuru Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach. Ich wynik może mieć bardzo istotne znaczenie dla działań naszego środowiska w kolejnych latach.

źródło: lublin.eu
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.