DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Szkolenia "Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności"

Fundacja na rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko zaprasza wszystkich, którzy chcieliby podjąć lub już podejmują działania społeczne oraz są zainteresowani rozwojem i profesjonalizacją działalności wolontariackiej z terenu całego kraju, do bezpłatnego udziału w projekcie. Szkolenia będą się odbywały od sierpnia do listopada 2016 r. w Pszczewie, Poznaniu i w Drużynie koło Mosiny.

Wiadomość archiwalna

A A A

2016-06-21, 08.54

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych nasi eksperci i trenerzy postarają się przekazać wiedzę m. in. na temat:

  • praw i obowiązków wynikających z Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,
  • aspektów prawnych związanych z zakładaniem organizacji pozarządowych,
  • możliwości inicjowania działań na rzecz społeczności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
  • inicjowania działań prowadzących do rozwoju kapitału społecznego na przykładzie współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Centrum Integracji Społecznej oraz wolontariatu,
  • możliwości tworzenia partnerstw formalnych i nieformalnych w różnych obszarach działalności społecznej,
  • rozpoznawania przypadków dyskryminacji i przemocy w środowiskach oraz mobbingu w miejscu pracy,
  • podstaw aspektów prawnych związanych z dyskryminacją, przemocą i mobbingiem oraz możliwościami reagowania i przeciwdziałania temu problemowi, a także podejmowania kroków w celu ich przeciwdziałania,
  • radzenia sobie ze stresem, przełamywania barier i komunikacji międzyludzkiej,
  • odpowiedniego postępowania z końmi by bezpiecznie służyć pomocą podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak: hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.).

Spotkania będą się odbywały w 10 osobowych grupach. Każda grupa odbędzie dwa dwudniowe spotkania. Podczas pierwszego z nich będą się odbywały zajęcia teoretyczne i praktyczne z prawnikiem i wieloletnim praktykiem w działalności społecznej. Na tym spotkaniu eksperci przekażą wiedzę na temat aspektów prawnych oraz możliwości sposobów podejmowania działalności społecznej.

Na drugim spotkaniu trenerzy przedstawią zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie bezpiecznego postępowania z końmi oraz radzenia sobie ze stresem i przełamywaniem barier w komunikacji międzyludzkiej.

Zajęcia szkoleniowe będą się odbywały w weekendy (sobota i niedziela) od sierpnia do listopada 2016 r. w Pszczewie, Poznaniu, Drużynie koło Mosiny oraz tam, gdzie zbierze się grupa 10 chętnych. Zapraszamy wszystkich chętnych już od 15 roku życia. Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w projekcie.

Udział w projekcie, to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale również doskonała okazja do poznania nowych ludzi z pasją, nawiązania kontaktów i być może wspólnych działań na rzecz lokalnych czy regionalnych społeczności.

UWAGA liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona!

Szkolenie cieszy ogromnym zainteresowaniem. W tej chwili mozliwe jest zapisywywanie się na listę rezerwową.

Z dokumentami związanymi z realizacją projektu można zapoznać się na naszej stronie internetowej

Wszelkie pytania odnośnie uczestnictwa w projekcie prosimy kierować na adres lub telefonicznie do Wiesławy Czerpińskiej – koordynatora projektu – 785 389 586.

Serdecznie zapraszamy!

Fundacja EquusEko Fundusz inicjatyw Obywatelskich

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

data wydarzenia: od 2016-08-01 do 2016-11-30
organizator: Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko
adres: Słoneczna 2, 62-025 Czerlejnko, woj. wielkopolskie
tel.: 785 389 586, e-mail: equuseko@gmail.com; westernhobby@gmail.com
www: http://westernhobby.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.