DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Dąbrowa Górnicza. Projekt "Ryzyko pod kontrolą"

Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” z Dąbrowy Górniczej realizuje bezpłatny projekt, którego celem jest przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży. Działania, w których będą uczestniczyli uczniowie z Dąbrowy Górniczej i z Będzina, ukierunkują na wzmocnienie postaw prospołecznych, przeciwdziałanie uzależnieniom, dyskryminacji, nietolerancji i przemocy oraz promocję wolontariatu. Zadanie będzie realizowane w okresie wrzesień-grudzień 2015.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Kaja Jagodzińska

2015-10-02, 08.53

Projekt „Ryzyko pod kontrolą – Gimnazjalne Grupy Liderów” otrzymał dofinansowanie Województwa Śląskiego w ramach konkursu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

W projekcie udział wezmą uczniowie:
- z Dąbrowy Górniczej
Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie, oraz Gimnazjum nr 10; - z powiatu będzińskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana oraz Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza.

Zadanie będzie realizowane w okresie wrzesień - grudzień 2015.

Projekt adresowany jest do uczniów klas drugich. Jego celem jest przeciwdziałanie podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych m.in. picia alkoholu, używania narkotyków i środków psychoaktywnych, stosowania przemocy i aktów wandalizmu.

Jednocześnie Centrum "Dialog" chce nauczyć młodzież radzenia sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi – np. nakłanianiem do spożywania alkoholu, nękaniem w sieci czy konfliktami rówieśniczymi. Zamierza pokazać, jak ważne jest stworzenie pozytywnych relacji w grupie i w jaki sposób można przeciwdziałać dyskryminacji czy wykluczeniu.

Centrum "Dialog" planuje także zapoznanie młodzieży z ofertami lokalnych organizacji pozarządowych i zachęcić do ciekawego spędzania czasu wolnego, aktywności na rzecz społeczności lokalnej, czy też - odkrywania nowych pasji i zainteresowań.

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach z zakresu:

1. Budowania zespołu i zasad prawidłowej komunikacji.
2. Przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści.
3. Kształtowania postawy asertywności i konstruktywnego przeciwdziałania agresji.
4. Promocji wolontariatu i promocji NGO.
5. Mediacji rówieśniczych i szkolnych.

Pierwsze warsztaty już się odbyły – gimnazjaliści dowiedzieli się, na czym polega budowanie zespołu, jakie są zasady prawidłowej komunikacji i w jaki sposób można stworzyć dobre relacje w grupie. Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne.

Zajęcia prowadzone są przez pedagogów, psychologów, mediatorów i trenerów umiejętności społecznych - członków stowarzyszenia Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”.

Zaplanowane są również spotkania warsztatowe z Radami Pedagogicznymi mające na celu przybliżenie charakteru projektu.

Za słodki poczęstunek, który dostarcza uczestnikom energii podziękowania należą się Zakładom Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” S.A. z Raciborza - Stowarzyszenie serdecznie dziękuje za okazane wsparcie!

Wsparcie merytoryczne naszego projektu Centrum "Dialog" otrzymało od Rzecznika Praw Dziecka!

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ckimdialog.eu

data wydarzenia: od 2015-10-02 do 2015-12-31
organizator: Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog"
adres: 3 Maja 22 lok. 212, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
tel.: 501 470 575, 694 716 093, www: http://www.ckimdialog.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.